Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kai kuriais Žagarės XII-XIII a. istorijos klausimais)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kai kuriais Žagarės XII-XIII a. istorijos klausimais)
Alternative Title:
Finds of Žagarė II (Žvelgaitis) hillfort and cemetery. Some issues of Žagarė's history in the 12th-13th centuries
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2008, t. 33, p. 153-186
Vėliau paskelbta leidinyje (latvių k.): Arheoloģija un etnogrāfija. 2014, 28, p. 97-111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnis ir kapinynas; Dvaras; Pilis; 12-14 amžius; XVI-XVII a. radiniai; žiemgaliai; žemė; Keramika; Ginklai; Papuošalai; Žagarė II (Žvelgaitis) Hillfort and Cemetery; Manor; Castle; Finds of 12-14th and 16-17th cent.; Semigallians; Land; Pottery; weapons; Jewellery.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Dvarai / Manors; Ginklai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Keramika; Papuošalai; Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnis ir kapinynas; žemė; žiemgaliai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio, kapinyno (?), dvaro sodybos archeologinė medžiaga, sukaupta ir atsitiktinai, ir 1956 m. tyrinėjimų metu. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnyje ir kapinyne surinkti archeologiniai radiniai (ir atsitiktiniai, ir tyrinėjimų metu) datuojami 2 horizontais. Pirmasis - XII-XIV a. - siejamas su žiemgalių Žagarės žemės laikotarpiu ir Kryžiaus karų laikotarpiu. Negausių radinių pobūdis liudija, kad Žagarė buvo vienas svarbesnių Vakarų Žiemgalos centrų, о II piliakalnyje buvo Žagarės žemės pilies apygardos centras. Antrasis piliakalnio horizontas datuojamas XVI a. pabaiga - XVII a. ir siejamas su Senosios Žagarės dvaro laikotarpiu. Apžvelgus XVI a. pabaigos - XVII a. koklius, randama daug analogijų su kaimynine Kuršo Kunigaikštyste. Ateityje, sukaupus gausesnės medžiagos Siaurės Lietuvoje bei Pietų Latvijoje, būtų galima tiksliau nustatyti išvardytų koklių motyvų kilmę ir paplitimo kryptis. Ir atsitiktinai, ir tyrinėjimų metu surinkti duomenys yra vertingi nagrinėjant Žiemgalos piliakalnių, Siaurės Lietuvos dvarų kultūrą bei Žagarės senamiesčio medžiagą. Iki šiol lieka neatsakytas klausimas: ar Žagarės II piliakalnio siejimas su lietuvių kunigaikščiu Žvelgaičiu turi realų istorinį pagrindą? Deginimo papročio paplitimas XII a. pabaigoje - XIII a. pradžioje pietinėse žiemgalių žemėse bei šių pėdsakų (?) fiksavimas Žagarėje liudytų apie lietuvius Žagarėje. Žagarės II piliakalnyje lokalizuotina 1271 m. minima Ordino (?) statyta pilis. Ji, labiausiai tikėtina, su pertraukomis egzistavo iki paskutiniojo žiemgalių sukilimo 1279-1290 m. bei iki XIV a. vidurio.

ENThe article studies archaeological material of the hillfort, cemetery and manor of Žagarė II (Žvelgaitis); this material has been collected both occasionally and during archaeological excavations in 1956. By dating and distinguishing the finds and their complexes, it is intended to correct iterant historiographic inaccuracies and set the ways of the findings' appearance in Giuliani Aušra Museum. There are solved the following issues of Žagarė micro-region of West Semigallia in the 12th-13th centuries: the boundaries of the land and its structure, as well as certain historical processes. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514; 0320-9415
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17635
Updated:
2023-09-01 17:32:34
Metrics:
Views: 57    Downloads: 28
Export: