Juodonys ir Jaros apyežeris : gamta ir gyventojai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 26, p. 111-134
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė.
Summary / Abstract:

LTGeologinė s ir archeologinės kooperacijos tikslas - žmogaus ir aplinkos sąveikos dinamikos rekonstrukcija. Archeologų įsitraukimas į tarpdisciplininį bendradarbiavimą gali būti dvejopo pobūdžio: ekstensyvus (regioninis) arba intensyvus (lokalinis). Pokristinis geležies amžius truko tik šiek tiek ilgiau nei 1000 metų. Sudėtingėjant visuomenei daugėjo pokyčių kurie nebūtinai apėmė visas sociokultūrinės sistemos sferas, siaurėjo jų įtakos plotas , ryškėjo partikuliarizmas. Todėl žmogaus ir aplinkos kontakto problemas geležies amžiuje tenka spręsti žiūrint jau ne į ilgalaikių, bet trumpalaikių pokyčių perspektyvą, tyrinėjamą laikotarpį suskaldant į kaip įmanoma trumpesnes fazes. Šio straipsnio tikslas - turint galvoje ilgalaikę perspektyvą įvertinti aplinkos ir žmogaus veiklos kaitą Juodonių ir Jaros apyežerio apylinkėse . Straipsnyje pateikiami ir osteologinės medžiagos iš Juodonių papėdės gyvenvietės analizės rezultatai . Archeologiniu s duomenis derinant su paleoaplinkos tyrimų rezultatais, buvo suformuota žmogaus poveikio aplinkai kintamumo schema. Medžiaga analizuota ir tyrimo išvados formuluotos suskirsčius į laikotarpius: neolitą, bronzos amžių, ankstyvąjį geležies amžių, ankstyvąjį ir vėlyvąjį romėniškus laikotarpius, migracijų periodą, viduriniojo geležies amžiaus antrąją pusę, vėlyvąjį geležies amžių bei istorinius laikus.Reikšminiai žodžiai: Šiaurės Rytų Lietuva; Neolitinė gyvenvietė; Geležies amžius; Piliakalnis ir gyvenvietė piliakalnio papėdėje; žmogaus įtaka; Zoo-osteologija; North-East Lithuania; Neolithic settlement; Iron age; Hillfort and foot settlement; Human impact; Masinė gyvenamoji statyba; Zoo-osteology.; Modernizmo architektūros kanonai; Modernizmo utopijos; Tipinė masinė architektūra Lietuvoje; Modernizmo architektūra Lietuvoje; Mass-construction of living hoses; Canons of modern architecture; Utopias of modernism; Standard mass arhitecture in Lithuania; Lithuanian modern architecture.

ENThe aim of geological and archaeological cooperation is the reconstruction of dynamics of the interaction between a man and the environment. The involvement of archaeologists in interdisciplinary cooperation may be twofold: extensive (regional) or intensive (local). After-Christ Iron Age lasted slightly longer than 1 000 years. With society becoming more advanced, there were more changes that not necessarily covered all spheres of the sociocultural system, the area of their influence narrowed and particularism came to light. Therefore, the problems of the interaction between a man and the environment in the Iron Age should be solved from the point of view of short-term rather than long-term changes and the explored period should be divided into the shortest possible phases. The aim of this paper is to evaluate, in the long-range perspective, the change in the environment and human activity in the locality of Juodonys and Jara environment. The paper presents the findings of the analysis of osteological material from Juodonys foot settlement. Archaeological data was combined with the findings of paleoenvironmental research to form the scheme of changeability of the human impact on the environment. The material was analysed and research conclusions were formulated having made a division of periods: the Neolithic Age, the Bronze Age, the Early Iron Age, the Early and Late Roman Periods, the Migration Period, the second half of the Middle Iron Age, the Late Iron Age and the Historical Times.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15942
Updated:
2020-12-29 19:41:24
Metrics:
Views: 80    Downloads: 21
Export: