Edukologijos magistro studijų programų vertinimas: akademinio šiuolaikiškumo aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologijos magistro studijų programų vertinimas: akademinio šiuolaikiškumo aspektas
Alternative Title:
Evaluation of criteria of modern higher education in educational studies
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 88, p. 25-30
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokykla / School; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami tyrimo, vertinusio aukštojo universitetinio mokslo bruožų įgyvendinimą edukologijos magistrantūros studijos programose, rezultatai. Pateikiamas edukologijos studijų programų vertinimo šiuolaikiškumo aspektu modelis, pristatomi šiuolaikinio aukštojo mokslo bruožai ir jų apraiškos studijų programose. Atlikta analizė atskleidė tam tikras tendencijas edukologijos studijų programose. Galima daryti išvadą, kad geriausia įgyvendinami tie aukštojo mokslo bruožai, kurie yra laikomi tradiciniais bei kurių įgyvendinimas leidžia kalbėti apie aukštojo mokslo esmės išlaikymą, o apie patį universitetinį mokslą - kaip apie demokratinį ir liberalų. Tokie bruožai yra institucinė autonomija, akademinė laisvė, mokslo ir studijų vienovė bei aukšta dėstytojų kompetencija. Studijų programų lankstumas bei aktyvus ryšys su aplinka yra silpniau įgyvendinami aukštojo mokslo bruožai, kurie gali būti laikomi moderniais bei kurie tapo aktualūs informacinėje visuomenėje prasidėjus aukštojo mokslo globalizacijai. Silpnesnis šių aukštojo mokslo bruožų įgyvendinimas galėtų būti grindžiamas tuo, kad globalizacijai būdingi procesai Lietuvos universitetams tyrimo metu buvo pakankamai naujas reiškinys, tad galbūt natūralu, kad ne visose srityse buvo spėta keliamus iššūkius bei reikalavimus įgyvendinti. Tikėtina, kad dėl tos pačios priežasties yra silpniausiai įgyvendinami ir palyginti nesenai aktualiais tapę aukštojo mokslo bruožai - orientacija į šiuolaikinius tarptautinius standartus bei moderni informacinė bazė, - susiję su Bolonijos proceso tikslų konkrečiu įgyvendinimu.Reikšminiai žodžiai: Studijų programos; Vertinimas.

ENThis article represents the results of the research on the evaluation of criteria of modern higher education in study programmes. The research was based on the consumption that traditional features of higher education such us: academic freedom, institutional autonomy, scientific research, unity of research and teaching, development students' critical thinking should be preserved, despite of global changes in the society. [...] While trying to evaluate how criteria of modern higher education are presented in study programmes the model was made based on two approaches: firstly, educational studies are interpreted as the system of pedagogical process, where the main attention is paid to relationship between its elements- teaching goals, content, teaching methods, teachers and students- and the criteria of modern higher education. Secondly, the criteria of modern higher education and its indicators are based on liberal and democratic education concepts as well as the requirements set by Bologna process for higher education institutions. The results showed that the best represented features are so-called "traditional", based on liberal and democratic concepts in higher education: institutional autonomy, academic freedom, unity of research and teaching, high competence of lectors. Modern features of higher education caused by globalization process and requirements set by Bologna process are represented weakly or not represented at all. These are: flexibility of study programmes, active relationship with social partners, orientation to international requirements, modern information base. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17451
Updated:
2018-12-17 12:04:05
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: