Akademinės laisvės raiška visuomenėje ir akademinėje bendruomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinės laisvės raiška visuomenėje ir akademinėje bendruomenėje
Alternative Title:
Expression of academic freedom in society and academic community
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 107, p. 42-52
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinė bendruomenė; Akademinė laisvė; Autonomija; Globalizacija; Academic freedom; Academic society; Autonomy.
Keywords:
LT
Akademinė bendruomenė; Socialinės teisės / Social rights; Autonomija; Socialinės teisės / Social rights.
EN
Academic freedom; Academic society; Autonomy.
Summary / Abstract:

LTNuo istorinių laikų visuomenė yra patikėjusi universitetui atsakomybę už žmonijos raidą, jos ekonominę, socialinę, kultūrinę pažangą ir gerovę. Tačiau šiame globaliame pasaulyje universitetai stipriai veikiami rinkos sąlygų, pereinama prie paslaugų universiteto, taip sudarant nepalankias aplinkybes išlikti tradiciniam universitetui, pamirštant esminę universitetų misiją - būti visuomenės pažangos katalizatoriumi. Natūralu, kad kyla mokslinė diskusija, kokios aukštojo mokslo vertybės iš tiesų funkcionuoja viešojoje ir mokslinėje erdvėje, kokios jos reglamentuojamos įstatymuose, dokumentuose ir kaip jų laikomasi. Ar gali akademinė bendruomenė ir visuomenė pasipriešinti aukštojo mokslo ekonomiškėjimui, saugoti, puoselėti aukštojo mokslo vertybės. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize bei tyrimų rezultatais, nagrinėjama akademinės laisvės samprata, raida bei raiška visuomenėje ir akademinėje bendruomenėje, atsižvelgiant į pasaulio šalių patirtį. Reaguojant į iškylančius iššūkius šiuolaikiniam aukštajam mokslui, straipsnio skaitytojai kviečiami mokslinei diskusijai apie akademinės laisvės santykį su akademine bendruomene ir visuomene politinių, ekonominių ir kitų sąlygų kontekste.

ENSince historical times society has entrusted university with responsibility for the development of humankind, its economic, social and cultural progress and welfare. However, in this global world universities are strongly affected by market conditions; there is a transition to the university of services, thus creating unfavourable circumstances for the survival of a traditional university, forgetting the essential mission of universities – to be the catalyst of social progress. It is natural that there arise scientific discussions about which higher school values actually function in public and scientific space, which of them are regulated by laws and documents, and how they are followed. Can the academic community and society oppose the economic development of higher education and secure and nurture higher school values? Based on the analysis of scientific literature sources and documents as well as research results, the paper examines the concept of academic freedom, development and expression in society and academic community with regard to the experience of the countries of the world. In response to the challenges to modern higher education, the readers of the article are invited to a scientific discussion about the relationship of academic freedom with academic community and society in the context of political, economic and other conditions.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42261
Updated:
2018-12-17 13:20:15
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: