Būsimų specialistų integravimosi į darbo rinką prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų specialistų integravimosi į darbo rinką prielaidos
Alternative Title:
Presumptions of graduates integration into the labor market
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2001, Nr. 2 (15), p. 11-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Būsimieji specialistai; Būsimieji specialistai, integravimasis, darbo rinka, karjera, įsidarbinimo gebėjimai; Darbo rinka; Integravimasis; Karjera; Įsidarbinimo gebėjimai; Career; Employment skills; Graduates; Graduates, integration, labor market, career, employment skills; Integration; Labor market.
Keywords:
LT
Būsimieji specialistai; Būsimieji specialistai, integravimasis, darbo rinka, karjera, įsidarbinimo gebėjimai; Darbas / Labour. Work; Integravimasis; Įsidarbinimo gebėjimai; Karjera / Career.
EN
Employment skills; Graduates; Graduates, integration, labor market, career, employment skills.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos šiuolaikinės aukštąjį išsilavinimą įgijusio jaunimo integravimosi į darbo pasaulį prielaidos, susijusios su žmogiškųjų resursų tobulinimo ir panaudojimo efektyvinimo klausimais. Nagrinėjama svarbiausių XX amžiaus pabaigos - XXI amžiaus pradžios socialinių ir ekonominių pokyčių nulemta mokymosi, darbo bei karjeros modelių kaita, asmeninės karjeros planavimo, vystymo bei įsidarbinimo gebėjimų ugdymo reikmė ir patirtis įvairių pasaulio šalių ir Lietuvos kontekste. Pateikta Klaipėdos universiteto baigiamųjų kursų studentų apklausos apie jų integravimosi į darbo pasaulį strategijas duomenų analizė (pagal keturias kriterijų kategorijas: savo darbo patirties ir profesinių siekių vertinimas, informuotumas apie ekonominį sektorių, darbo rinką ir darbo paieškos būdus). Pažymima, kad jaunimo pasirengimas integruotis į darbo rinką yra nepakankamas, ypač informuotumo apie darbo rinką ir darbo paieškos strategijas srityse. Akcentuojama ne tik kiekybinio, bet ir kokybinio akademinio jaunimo integravimosi į darbo rinką, valstybės ir visų jos lygių ugdymo institucijų modernesnio požiūrio ir socialinės atsakomybės už šiuolaikiškų specialistų rengimą būtinybė. [Iš leidinio]

ENThe presumptions of the highly educated youth integration into the world of work are analysed in connection with promotion of effectiveness in human resources development and their usage in society. The most important changes of learning, work and career models, necessary skills in personal career planning and employment skills development at the end of XX century and at the beginning of XXI century in progressive foreign countries and in Lithuania are analysed in the article. The data about employment strategies of Klaipeda university students is discussed concerning four main categories of criterions: evaluation of one's work experience and professional goals, information about economic sector, information about labour market and knowledge in job search strategies. Preparedness for integration into labour market of the students is stated as insufficient especially concerning information about labour market and knowledge in job search strategies. Restructuring and unstable Lithuania economy and labour market, academic high education, performing in poor cooperation with the world of work complicates not only academic youth's integration into labour market but also the present and the future of Lithuanian state. The necessity to study not only quantitative but also qualitative problems of future specialists' integration into labour market is stated. Modern approach and social responsibility should be promoted concerning competent specialists’ education and training in Lithuania state at all levels of the system of education. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47049
Updated:
2019-02-28 19:25:36
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: