Mokymosi priemonių, įgalinančių studentų savarankišką darbą, rengimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi priemonių, įgalinančių studentų savarankišką darbą, rengimas
Alternative Title:
Preparation of study material enabling students to work independently
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 18-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokymosi priemonės; Savarankiškas darbas; Textbook; Self-employment.
Keywords:
LT
Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Savarankiškas darbas.
EN
Self-employment; Textbook.
Summary / Abstract:

LTLaikantis naujos nuo mokymo prie mokymosi perėjimo paradigmos, būtina, kad studentai gebėtų studijuoti bei formuotųsi, kad studento savarankiškas darbas aukštojoje mokykloje peraugtų į asmens savarankišką profesinę veiklą, taip pat būtina sudaryti prielaidas ugdytis savarankiškai asmenybei. Straipsnyje analizuojama, kaip parengti mokymosi priemones, įgalinančias studentų savarankišką darbą, suteikiant praktinėje profesinėje veikloje reikalingų žinių. Siekiant įvertinti mokymosi priemonių, įgalinančių studentų savarankišką darbą, rengimo teorines prielaidas ir apibendrinti praktinę patirtį, tyrimo metu taikyti teorinės literatūros analizės bei praktinio mokymosi priemonių rengimo patyrimo apibendrinimo metodai. Teorinė analizė atskleidė, kad mokymosi paradigmos kontekste kinta mokymosi priemonių funkcijos: šios priemonės turi ne tik pateikti apibendrintas ir susistemintas tam tikro dalyko žinias, bet ir atlikti gero dėstytojo, t. y. konsultanto, funkciją – padėti besimokančiajam savarankiškai suprasti, rasti atsakymus, pasitikrinti ir įvertinti savo mokymąsi. Kintant paradigmų santykiams ir siekiant išvengti kraštutinumų teoretizavimą keičiant veikla, būtina klasikinio vadovėlio ir veiklinančios mokymosi priemonės metodologinių ypatumų dermė. Savarankišką studentų darbą įgalinančios mokymosi priemonės turi ir tradicinių vadovėlių, ir veiklinančių leidinių bruožų. Praktinė savarankišką studentų darbą įgalinančių mokymosi priemonių rengimo patirtis rodo, kad geriausiai šią metodologiją atskleidžia ir naujas funkcijas atlieka mokomųjų knygų komplektas.

ENThe aim of the research is to evaluate the theoretical premises for preparation of study material that would enable students to work independently and to generalise practical experience. In this article a set of textbooks on professional terminology (Latin) is presented. The set consists of the following materials: the textbook where all the theoretical material necessary for the studies of Latin professional terminology is given (R. Brunevičiūtė, D. Gudaitytė, L. Šarkauskienė, 2001); the exercise book for students of the Faculty of Medicine (L. Šarkauskienė, 2001); the exercise book for the students of the Faculty of Pharmacy (R. Brunevičiūtė, 2001); the exercise book for the students of the Faculty of Dentistry (L. Šarkauskienė, D. Gudaitytė) - the fifth part of this set - is still being prepared for publication. This set has been compiled with respect to the process of teaching and learning Latin professional terminology that takes place at the Department of Languages at Kaunas University of Medicine. The principal part of this process is students' independent work. Here an effort is made to support and emphasise the following elements constituting the organisation of students' independent work: setting the aims of teaching and learning, methodical provision of the students, and the possibilities for application of the methods for students' independent work as well as evaluation of the students' work. The additional peculiarities of this set of books are the following: predicting the future activities of a medical specialist (physician, pharmacist, etc.), and the possibilities for the development of students' general humanitarian education. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31575
Updated:
2018-12-17 11:13:30
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: