Approaches to learning in Lithuanian institutions of higher education: prerequisites for lifelong learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Approaches to learning in Lithuanian institutions of higher education: prerequisites for lifelong learning
Alternative Title:
Požiūris į mokymąsi Lietuvos aukštosiose mokyklose: prielaidos mokymuisi visą gyvenimą
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 5 (42), p. 42-50
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy; Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas yra mokymosi visą gyvenimą kompetenciją sudarantys įgūdžiai. Jiems ištirti pasitelkiami mokslinės literatūros analizės, apklausos bei fenomenografinės turinio analizės metodai. Pastebėta, kad mokantis visą gyvenimą reikšmingas gebėjimas mokytis savarankiškai, vidinė motyvacija, reikšmingi metakognityvinio mokymosi reguliavimo: planavimo, vyksmo bei rezultatų stebėsenos ir analizės, vertinimo įgūdžiai, atskleidžiama mokymosi, kaip besivystančio reiškinio prigimtis bei savybės. Straipsnyje pristatomi 2003 septyniose (LTU, VGTU, VDU, KMU, KU, ŠU, LŽŪŪA) Lietuvos aukštosiose mokyklose atlikto tyrimo (apklausos bei aprašymo) rezultatai, kurie atskleidžia, jog studentų požiūris į mokymosi patirtį yra susijęs su jų amžiumi bei studijų pakopa. Vyresnieji studentai dažniau pastebi savo dėstytojų pastangas su jais diskutuoti apie mokymąsi, analizuoti jų pažangą, mokymosi medžiagą, visi studentai pastebi esą skatinami savarankiškai veiklai, pastebi pastangas juos motyvuoti išsamioms studijoms. Apibendrinama, kad požiūrį į mokymąsi galima atskirti į dvi grupes: mokymasis, kaip reiškinys analizuotinas individo percepcijos lygmenyje (žinių įgijimas, atsiminimas), ir mokymasis, kaip socialinę/profesinę funkciją atliekantis reiškinys (taikymas, supratimas, asmenybės augimas, remiantis Marlon ir Saljo (Marton, Hounsell, Entwistle, 1997) mokymosi sampratų klasifikaciją). Šis atskyrimas įgalintų prie pasiūlytos klasifikacijos 6 sampratų prijungti ir septintąją - mokymasis, kaip socioekonominio statuso kaita, tačiau šiuo aspektu būtini išsamesni tyrimai. Išanalizavus duomenis, pateikiamos išvados apie tai, kad siekiant aukštojoje mokykloje padėti studentams išsiugdyti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, būtina atkreipti atskirą dėmesį į metakognityvinių įgūdžių lavinimą, mokymąsi, kaip socialinį/profesinį reiškinį, savarankiškumo ugdymą. [Autoriaus teksReikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Masinis aukštasis mokslas; Metakognityviniai gebėjimai; Mokymasis visą gyvenimą; Socialinė integracija; Higher education; Long life learning; Mass higher education; Metacognitve skills; Prerequisites for lifelong learning; Social integration.

ENHigher education (HE) has become mass and even universal in our society, and it has become one of the most important social institutions. Moreover, with the range of educational services and a wide specter of modes of their delivery, higher education becomes one of the most important institutions of lifelong learning. However, the expanding scope of target groups presents certain challenges for higher education. Active learning, deep approach to learning, changing attitudes to knowledge come into the focus of attention under the more demanding circumstances. Metacognitive skills of learning regulation become of crucial importance. The aim of this paper is to analyze the Lithuanian situation in the framework of global and European trends, from the perspective of prerequisites for lifelong learning. The methods of research literature analysis, qualitative and quantitative research are employed. The results of the study, completed in 2003, conclusions about the developmental nature of learning, characteristics of lifelong learning, and factors for its facilitation are presented. [Text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43450
Updated:
2018-12-17 11:17:39
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: