Studentas - universiteto klientas ar akademinės bendruomenės narys?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studentas - universiteto klientas ar akademinės bendruomenės narys?
Alternative Title:
Is student a university client or a member of the academic community?
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2013, Nr. 10, p. 123-150
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinė bendruomenė; Akademinė bendruomenė, studijos; Paslaugos; Studentas; Studentas kaip klientas; Studijos; Universitetas; Academic community; Ademic Community; Service; Student; Student as client; Studies; University.
Keywords:
LT
Akademinė bendruomenė; Akademinė bendruomenė, studijos; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
EN
Academic community; Ademic Community; Service; Student as client; Student.
Summary / Abstract:

LTPer pastaruosius keletą dešimtmečių universitetai tapo paslaugų tiekėjais. Todėl kyla klausimas, koks šioje situacijoje yra studento vaidmuo. Straipsnyje siekiama išryškinti studento vaidmens diskursą studijų procese. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad studentas – tik pasyvus paslaugų vartotojas, t. y. klientas. Tačiau šiuolaikinėje paslaugų vadybos literatūroje nurodoma, kad klientai (studentai) atlieka labai svarbų vaidmenį kaip universiteto paslaugų vertės kūrėjai. Todėl mokslinės literatūros diskursas atskleidžia, kad studentas gali būti klientas arba akademinės bendruomenės narys. Straipsnyje norima atskleisti studento vaidmens diskursą šiuolaikiniame universitete ir išryšinti pagrindinius jo vaidmens kaitos aspektus. Tikslui pasiekti pasitelkta mokslinės literatūros analizė. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojama studento kaip kliento koncepcija, pabrėžiama dvilypė jo vaidmens prigimtis. Antrojoje dalyje analizuojama studento kaip akademinės bendruomenės nario koncepcija, akcentuojama jo įsitraukimo ir požiūrio į studijas svarba. Trečiojoje dalyje atskleidžiami pagrindiniai studento vaidmens kaitos aspektai. [Iš leidinio]

ENIn the last few decades universities became service providers. In this case an open question is raised: what is the student role then? This article aims to enlighten the discourse of the student role. At first glance, a student is supposed to be just a passive service consumer – a client. Yet recent service management literature proposes that clients (students) have a very important role in creating the value of university service products. So the educational literature discourse reveals that a student may be a client or a member of the academic community. This article aims to reveal the discourse of student roles in the nowadays university and to highlight main aspects of student role transformation. To achieve this aim, scientific literature analysis has been performed. The first part of the article focuses on the student-client conception, revealing the dual nature of this role. Meanwhile the second part of this article analyses the role of student as a member of the academic community, emphasising relations between student approach to learning and his (her) involvement in the community. In the third part of this paper, main aspects of student role transformation are revealed. [From the publication]

DOI:
10.7720/1822-1645.10.6
ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52569
Updated:
2018-12-23 17:10:34
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: