The Emancipation of spoken communication in english in the process of problem based learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Emancipation of spoken communication in english in the process of problem based learning
Alternative Title:
Sakytinės komunikacijos anglų kalba emancipavimas probleminio mokymosi kontekste
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 3 (45), p. 33-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Emancipuota" komunikacija anglų kalba; 'emancipuota' komunikacija anglų kalba; Emancipacija; Probleminis mokymasis; Sakytinė komunikacija; 'emancipated' communication in English; Emancipated communication in English; Emancipation; Problem based learning; Spoken communication.
Keywords:
LT
Emancipacija; Anglų kalba / English language; Probleminis mokymasis; Sakytinė komunikacija; Ugdymas / Education; Užsienio kalbos / Foreign languages.
EN
Emancipated communication in English; 'emancipated' communication in English; Emancipation; Problem based learning; Spoken communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio mokslinė problema formuluojama klausimu: koks probleminio mokymosi modelis emancipuoja sakytinę komunikaciją anglų kalba? Tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti probleminio mokymosi modelį, emancipuojantį verbalinę komunikaciją anglų kalba. Siekiant šio tikslo, buvo naudojami mokslinės literatūros analizės, apklausos raštu, turinio analizės ir atvejo studijos metodai. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojamos emancipacijos, emancipuotos sakytinės komunikacijos, probleminio mokymosi sampratos ir jų interpretacijos, pateikiamos šių sąvokų apibrėžtys. Antrojoje dalyje pristatomas probleminio mokymosi, emancipuojančio sakytinę komunikaciją anglų kalba, modelis, išryškinami ir aptariami jo elementai: ugdytojo ir ugdytinio interakcija, probleminė situacija, mažos grupės diskusija, individualios studijos, sprendimo priėmimas, frustracinis trikdis. Trečiojoje dalyje pateikiama tyrimo metodologija ir metodika. Ketvirtojoje – tyrimo rezultatai, jų interpretacija. Straipsnyje pristatoma Kauno technologijos universiteto Tarptautinių studijų centro atvejo studija. Atvejo studijos analizės metodas pasirinktas atsižvelgiant į pasaulinę probleminio mokymosi tyrimų praktiką. Tiriamieji – 15 Lietuvos, Palestinos ir Italijos studentų. Nustatyta, kad sakytinės komunikacijos emancipaciją sąlygoja tam tikri trikdžiai, kurie išryškėja frustracijos kategorijoje. Šiuos trikdžius eliminuoti padeda: darbas mažose grupėse, individualios studijos, bendra problemų sprendimo paieška. Frustracijos įveikimą atsispindi pasiekti rezultatai.

ENIn the process of European integration, spoken communication in English has become of vital importance for successful socialization and employability. However, barriers blocking the usage of spoken communication in English in different spheres of social life exist. The article addresses the following research problem: what kind of educational process can develop the proficient usage of spoken communication in English in professional and everyday life context? Supporting the theoretical position stating that the content of problem based learning stimulates the process of learning and sharing knowledge while communicating, the basic issue of this article is to argue that problem based learning facilitates the development of spoken communication in English. In order to reveal this issue, qualitative research was performed in Kaunas University of Technology to examine the proficiency level of spoken communication in English of the students who study technological subjects and to examine problem based learning potential for the further development of students’ communicative skills in English. The research was organized as a case based study of the students’ attitudes towards the problem based learning process during which they were enabled to break the barriers blocking their communication. Students’ attitudes are characterized drawing on the methods of phenomenographic categorization. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39082
Updated:
2018-12-17 11:27:40
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: