Kolegijų pedagogai kryžkelėje: kaip veiksmingai pasiekti žinių ir gebėjimų dermę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijų pedagogai kryžkelėje: kaip veiksmingai pasiekti žinių ir gebėjimų dermę
Alternative Title:
College pedagogues have come to the crossroads: how should they effectively achieve the harmony between knowledge and competencies
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 173-180
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami žinių visuomenės, profesinio rengimo reformos, atsiradusio naujo neuniversitetinių studijų sektoriaus (orientuoto į aukštos kvalifikacijos specialistų praktikų rengimą) reikalavimai pedagogui. Nagrinėjama viena iš svarbiausių sėkmingo, veiksmingo mokymo ir mokymosi problemų neuniversitetinio sektoriaus, kuris Lietuvoje yra jauniausias mokymo institucijose - kolegijose. R. Laužacko (2002) išskirtų pedagogui būtinų strateginių pedagoginių ir dalykinių kompetencijų kontekste analizuojama kolegijos dėstytojų žinių bei gebėjimų dermės problemos. Jos atskleistos neuniversitetinių studijų absolventų tyrimo, mokslinės literatūros, lyginamosios analizės būdais. Straipsnyje nagrinėjamos sėkmingo mokymo proceso, aktyvaus ugdytinio problemos, ypač išsamiai tirtos prof. J. Laužiko, ir šiandien yra aktualios švietimo poreikiams naujai sukurtame neuniversitetinių studijų sektoriuje tenkinti. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the requirements for pedagogue related with knowledge society, professional training reform and newly-created non-university studies sector oriented towards the training of specialist practicians with high qualifications. It deals with one of the most critical issues of successful and effective teaching and learning in colleges – educational institutions of the non-university sector (which is the youngest one in Lithuania). In the context of strategic pedagogical and professional competencies identified by R. Laužackas (2002), the article analyses the problems related with the harmony between knowledge and competencies of college teachers. The problems are brought to light by means of research conducted by non-university studies graduates, scientific literature and comparable analysis. The article deals with the issues of successful teaching process and active education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8393
Updated:
2018-12-17 11:09:58
Metrics:
Views: 9
Export: