Architektūros terminų sinonimija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros terminų sinonimija
Alternative Title:
Synonymy of architectural terms
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Architektūra; Architektūros terminai; Reikšmė; Sinonimas; Sinonimija; Sinoniminiai atitikmenys; Terminas; Terminologija; Variantas; Vienažodis terminas
EN
Architectural terms; Architecture; Meaning; One-word term; Synonym; Synonymous equivalents; Synonymy; Term; Terminology; Variant
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami įvairūs sinoniminių architektūros terminų vartojimo atvejai, nagrinėjamos gausiausios ar rečiausiai pasitaikančios sinonimų grupės, svarstoma, kokie priklausomybės ryšiai sieja žodžiu reiškiamo termino dalis ar žodžių junginio dėmenis. Išskiriama sinoniminių terminų ekvivalentų grupė, kur terminai turi adekvačią reikšmę ir labai artimą leksinę-gramatinę sandarą. Aptariami reikšmės neatitikimo sinonimijoje pavyzdžiai ir abejojama, ar tokie terminai yra sinonimai. Straipsnyje pateikiama ne tik architektūros, bet ir artimų jai sričių (dailės, urbanistikos) terminų – tarptautinių (svetimžodžių) ir lietuviškų. Kai kurie pateiktieji terminai yra hibridai. Lietuvių kalboje gausu tarptautinių terminų, ypač dėl klasikinės graikų ir romėnų architektūros įtakos. Terminai yra istoriškai paveldėti iš antikos laikų. Tos pačios arba skirtingos kilmės architektūros terminai gali sudaryti sinonimų porą. Architektūros terminų sinonimija gausėja dėl to, kad kuriami tarptautinių terminų lietuviški atitikmenys. Naujų terminų šaltinis yra gimtoji kalba. Lietuviškų architektūros terminų kūrimas vyksta natūraliai, kuomet prireikia aiškesnio žodžio. Lietuviško sinonimo taisyklingumą lemia ne tik darybos, gramatikos ar vartojimo taisyklės. Pabrėžiamas kirčiavimas, kuris daro įtaką žodžio priklausymui terminijai. Sinoniminių terminų sandara varijuoja. Lietuviški atitikmenys dažnai esti kitokios gramatinės sandaros nei jų tarptautiniai sinonimai. Tos pat kalbos sinoniminiai terminai – ar jie yra lietuviški, ar kitos kalbos – dažniau būna tos pačios sandaros.

ENGeneral vocabulary does not suffice the language for special subject purposes. Specific words are required there. Terms are needed. Terminologists are prone to think that one term should define only one notion. However, in terminology - as well as in common use of a language in general - the phenomenon of synonymy is noticeable. Different cases of synonymy of architectural terms in the Lithuanian language are discussed in this paper. The most abundant and the most scarce groups of synonymous terms are presented. Relationship between the elements of a one-word term or between the components of the term having the form of word combina­tions is revealed. The group of synonymous equivalents, i.e. terms having the same meaning and very close lexico-grammatical structure is distinguished. The examples of the terms which have inadequacy of meaning but are of the same etymology are analyzed. Doubts are expressed if such terms should be numbered among synonyms. Conclusions expose the main types of the synonymy of the terms under discussion. Causes and effects of the appearance of synonymous terms of architecture in Lithuanian are given. [text from author]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Kai kurie terminų sinonimijos aspektai / Asta Mitkevičienė. Terminologija. 2015, 22, p. 39-60.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15728
Updated:
2018-12-17 11:41:28
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: