Naujausios technologijos ir kompiuterijos terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujausios technologijos ir kompiuterijos terminija
Alternative Title:
Terminology of the newest technologies and computering
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 4, p. 22-25
Keywords:
LT
Kompiuterijos terminija; Kompiuterijos terminų žodynų aprobata; Sinonimija; Variantiškumas.
EN
Approbation of the dictionaries of computer terminology; Computer terminology; Synonymy; Variability.
Summary / Abstract:

LTKompiuterijos terminijos 35-erių metų laikotarpį reikia laikyti pradiniu jos raidos etapu, kuriam būdinga ir sinonimija, ir variantiškumas, kuriuos paprastai lemia tiek ekstralingvistiniai, tiek lingvistiniai veiksniai. Skolinto ar lietuviško termino pasirinkties dalykus dažnai lemia skolinto ir lietuviško termino koreliacijos santykiai. Naujausių kompiuterijos terminų žodynų Lietuvių kalbos komisijos pirmosios pakopos aprobata rodo, kad minėtos srities terminija sisteminama ir norminama, tačiau dar nėra visiškai priimtinas lietuviškų ir skolintų terminų santykis, kurį iš dalies lemia specialistų nesutarimas dėl sinoniminių terminų statuso ir jų pasirinkties. [Iš leidinio]

ENThe thirty-five-year period of computer terminology has to be considered the initial stage of its evolution where synonymy and variability are characteristic features, which are usually determined by both extralinguistic and linguistic factors. The choice of borrowed or Lithuanian terms is often determined by the relationship between borrowed and Lithuanian terms. The first stage of the newest dictionaries of computer terms approbated by the Commission of the Lithuanian Language shows that the terminology of the mentioned field is being systematized and normalized. However, the ratio between Lithuanian and borrowed terms is not fully acceptable yet, and it is partially determined by disagreement among specialists on the status of synonymous terms and the choice of them. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16184
Updated:
2018-12-17 11:53:39
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: