Pirmųjų matematikos žodynėlių terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmųjų matematikos žodynėlių terminija
Alternative Title:
Terminology of the first dictionaries of mathematics
In the Journal:
Terminologija. 2008, 15, p. 180-196
Keywords:
LT
terminas; pirmieji matematikos žodynėliai; matematikos terminai; terminija; pirmųjų matematikos žodynėlių terminija; svetimų kalbų kilmės terminai; tarptautiniai terminai; terminų sinonimai.
EN
term; the first dictionaries of mathematics; terms of mathematics; terminology; terminology of the first dictionaries of mathematics; terms of the foreign origin; international terms; synonyms of terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiami svarbaus lietuvių kalbos istorijos laikotarpio – XIX a. dviejų paskutinių ir XX a. dviejų pirmųjų dešimtmečių – katekizmai. Šaltiniai rinkti iš Vaclovo Biržiškos, Lietuvos TSR ir Lietuvos bibliografijų, taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninio katalogo. Be to, straipsnyje bandoma, remiantis iš kai kurių katekizmų surinkta medžiaga, pateikti svarbiausias ir dažniausias reikšmines religijos terminų grupes ir apibrėžti, kas yra religijos terminas. Straipsnio autorė teigia, kad katekizmas moko suvokti krikščionybės pagrindus, jos moralines ir etines normas, kuriomis yra grindžiamas pats krikščionio gyvenimas. Per trisdešimt trejų metų laikotarpį (1883–1916 m.) išleista 86 katalikų ir 11 protestantų (9 evangelikų liuteronų ir 2 evangelikų reformatų) katekizmų. Spaudos draudimo laikotarpiu jie buvo leidžiami už Didžiosios Lietuvos ribų. Daugiausia katekizmai skirti vaikams ir jaunuoliams mokytis. Taigi jiems, anot straipsnio autorės, teko svarbus lietuviško elementoriaus, gimtosios kalbos ugdytojo vaidmuo. Be to, kaip teigia straipsnio autorė, akivaizdu, kad katekizmų rengėjai matė esant reikalą aiškinti nelietuviškos kilmės terminus (ypač tarptautinius žodžius). Dažniausiai aiškindavo lietuvišku atitikmeniu – kartais vykusiu, kartais – ne. Daug terminų variantų.

ENThe beginning the 20th century is a very important stage of the creation of terms of mathematics - a lot of textbooks and exercise books of mathematics and, most importantly, first dictionaries of mathematics were published. Aritmetikos ir algebros terminų žodynėlis (Dictionary of terms of arithmetic and algebra) by M. Šikšnys and Geometrijos ir trigonometrijos terminų rinkinėlis (A collection of terms of geometry and trigonometry) by Z. Žemaitis were the first Lithuanian dictionaries of terms published in already restored independent Lithuania. They laid the foundations for the modern terminology of mathematics - the majority of terms from them took root in the language. However not all terms presented in dictionaries survived and were used in mathematics. The important thing is that special meanings of these terms, but not terms themselves vanished, because these words are still being used (įvardijimas (naming), luomas (caste, estate), skyrius (section, chapter) (M. Šikšnys); atmaina (species, variety), ieškinys (plaint, lawsuit, claim), priedėlis (appendage) (Z. Žemaitis)). There are some cases when only grammatical form of terms or their word-formation changed (išvadas (= išvada) (conclusion), lygtys (= lygtis) (equation), sudarymas (- darymas) (formation), lyginimas (= palyginimas) (congruence) (M. Šikšnys); liečiamoji (- liestinė) (tangent), kertamoji (= kirstinė) (secant line), veiksmaženklis (= veiksmo ženklas) (action sign) (Z. Žemaitis)). Only few terms from these dictionaries fell out of the usage in the modern language completely (išdalos (M. Šikšnys); prasmas, skretė (Z. Žemaitis)).In the earlier mentioned dictionaries there are some synonyms of terms (of the same or different origin), which are presented in brackets, after comma, dash or equal sign. However it is quite difficult to judge the synonymy, because rather frequently one Russian term has two or three equivalents, which in Lithuanian parts of dictionaries are presented as separate terms and in Russian parts - in the same term entry. The wish to purify terms and make them more Lithuanian is a particularly noticeable tendency. Terms of the foreign origin are not numerous (especially in the dictionary of M. Šikšnys). Almost all of them have Lithuanian equivalents, which are viewed as main variants. However, not all attempts to substitute international terms with Lithuanian terms were successful. There are few international terms the textbooks of mathematics, which were in usage for a long time (formulė (formula), kubas (cube) (M. Šikšnys); postulatas (postulate), principas (principle) (Z. Žemaitis)). [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20188
Updated:
2018-12-17 12:20:45
Metrics:
Views: 90
Export: