Informatikos ir kompiuterių įrangos žodynėlių terminijos skirtybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informatikos ir kompiuterių įrangos žodynėlių terminijos skirtybės
Alternative Title:
Differences of terminology in dictionaries of informatics and computer equipment
In the Journal:
Terminologija. 2010, 17, p. 68-78
Keywords:
LT
Aiškinamasis žodynas; Informatika; Informatikos terminai; Kompiuterių įranga; Kompiuterių įrangos terminai; Sinonimija; Terminas; Terminija / Terminology; Žodynai.
EN
Computer equipment; Computer science; Dictionaries; Explanatory dictionary; Synonymy; Term; Terminography; Termninology; Terms of computer equipment; Terms of informatics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginama „Informatikos ir kompiuterinės įrangos“ (1993) ir „Informatikos ir kompiuterių įrangos“ (1995) žodynėlių terminija, siekiama parodyti, kaip ji buvo norminama, aptariamos abiejų žodynėlių terminų skirtybės ir sinoniminės raiškos atvejai. Palyginus abiejų žodynėlių terminiją, rasta vienažodžių, dvižodžių, trižodžių ir kitų terminų skirtybių atvejų. Daugiausiai (45,9 proc.) yra dvižodžių terminų skirtybių. Vienažodžių ir trižodžių kompiuterijos terminų skirtybių rasta po 11 (atitinkamai po 14,9 proc.). Aptikta 18 terminų keitimo atvejų (24,3 proc. visų rastų keitinių), kai 1995 m. žodynėlio terminai turi daugiau (12 keitinių) arba mažiau (6 keitiniai) tikslinamųjų terminų. Abiejuose žodynėliuose pateikta ir vienažodžių, ir sudėtinių sinoniminių terminų. 1993 m. žodynėlyje rasti 33 sinoniminiai terminai, 1995 m. – 15. 1993 m. žodynėlyje daugiausia (51,5 proc.) yra dvižodžių sinoniminių terminų. Vienažodžiai sinoniminiai terminai 1993 m. žodynėlyje sudaro 24,2 proc., trižodžiai – 9,1 proc., sinonimai su nevienodu dėmenų skaičiumi – 15,2 proc. visų pateiktų sinonimų. 1995 m. žodynėlyje vienažodžiai sinoniminiai terminai sudaro 46,7 proc., dvižodžiai – 40 proc., trižodžiai – 13,3 proc. rastų sinonimų. Pirmajame žodynėlio leidime rasta tokių sinonimų, kurie skiriasi dėmenų skaičiumi (15,2 proc. visų rastų sinonimų). Išanalizavus abu leidimus daroma išvada, jog antrasis leidimas terminografijos atžvilgiu yra tobulesnis, jame aiškiai matomas norminamasis aspektas, pateikiama daug mažiau sinonimų, nors apimtis, palyginti su pirmojo leidimo žodynėliu, didesnė.

ENThe article aims to compare the terminology of the publications “Informatikos ir kompiuterinės įrangos” [Informatics and computer equipment: concise explanatory English-Lithuanian dictionary of terms] (1993) and its second edition of 1995 and to show attempts at term normalisation discussing different terms and synonyms in both dictionaries. Having compared the terminology of the both dictionaries, differences in one-word, two-word, three-word terms and other terms were established. The majority of differences comprise 45.9% of two-word terms. 14.9% of differences in one-word and three-word computer terms were established respectively. 18 (24.3% of all identified cases of changes) cases of changes of terms were established. The both dictionary present one-word and compound synonymous terms. There are 33 synonymous terms in the first edition, and 15 in the second edition. In the first edition the majority of synonymous terms are two-word terms (51.5%). Synonymous one-word terms make 24.2 %, three word terms - 9.1 %, other cases of synonymy - 15.2 %. In the second edition there are 46.7 % of synonymous one-word terms, 40 % of two-word terms and 13.3 % of three-word terms. In the first edition there are synonymous terms, which differ with the number of components (15.2% of all synonyms). The analysis of both editions leads to the conclusion that in respect of terminography the second edition was better, efforts towards normalization in this edition are clearly visible. It presents a larger number of terms and includes fewer synonyms.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28942
Updated:
2018-12-17 12:50:40
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: