Pirmojo lietuviško aritmetikos uždavinyno terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmojo lietuviško aritmetikos uždavinyno terminai
Alternative Title:
Terms of the first Lithuanian exercise book of arithmetic
In the Journal:
Terminologija. 2009, 16, p. 186-197
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Aritmetikos terminai; Daryba; Kilmė; Sinonimija; Terminologija; Terminų struktūra, daryba; Vadovėlis.
EN
Arithmetic terms; Exercise book; Formation; Origin; Stucture and formation of terms; Synonymy; Terminology; Terms of arithmetic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama per 200 pirmajame lietuviškame Jono Spudulio (1860-1920) aritmetikos uždavinyne „Uźduotinas, tai ira Rankius uźduocziu Aritmetikos arba Rokundos mokslo“ (1885) rastų terminų. Jie aprašomi pagal kilmę, sandarą ir sinoniminę bei variantinę raišką, lyginami su pirmuosiuose matematikos terminų žodynėliuose pateiktais ir dabartiniais aritmetikos terminais. „Uźduotino“ terminijoje yra bendrieji mokslo bei tarpmoksliniai terminai. Gausią grupę sudaro įvairių matavimo vienetų pavadinimai (ilgio, svorio, skysčių ir kt.). Rašydamas „Uźduotiną“, J. Spudulis rėmėsi lietuviška leksika – didžioji dalis terminų (vienažodžių ir sudėtinių) yra lietuviškos kilmės. Svetimos kilmės terminais pavadinami įvairūs matavimo vienetai. Didžiausią terminų grupę sudaro vienažodžiai terminai (64,5%), kurie yra sudėtinių terminų pamatas – eina pagrindiniu jų dėmeniu. Lietuviškos kilmės vienažodžiai terminai sudaro 60,5%, nelietuviškos kilmės – 36,4%, hibridai – 3,1% visų rastų terminų. Sudėtinių terminų (dvižodžių ir trižodžių) vartojama mažiau – jie sudaro 35,5% visų rastų terminų. Šių terminų šalutiniai dėmenys (būdvardžiai ir dalyviai) dažniausiai yra neįvardžiuotiniai, tačiau kartais rūšinėms sąvokoms pavadinti vartojamos ir įvardžiuotinės formos. „Uźduotino“ terminijai sinoniminė ir variantinė raiška nėra būdinga. Vienažodžių ir sudėtinių terminų sinonimijos atvejų rasta palyginti nedaug. Uždavinyne rasti keli fonetiniai ir rašybos variantai. Nors didžioji dalis nagrinėjamų terminų fiksuojami akademiniame Lietuvių kalbos žodyne, visgi pluoštelis rastų terminų į jį nepateko.

ENUžduotinas, tai ira Rankius uźduocziu Aritmetikos arba Rokundos mokslo (Exercise book, or a selection of tasks of arithmetic or of the science of calculation) by Jonas Spudulis published in 1885 is the first printed Lithuanian exercise book of arithmetic. The book in 80 pages has three chapters, a list of solutions to the tasks (Atsakai), a multiplication table (Lentele (tobliczia) dauginimo); an appendix which includes names of various measures and a small glossary of terms Nekurie nepriprasti žodžiai (Some unusual words). This article deals with over 200 general terms, interdisciplinary terms and terms of mathematics used in Užduotinas. Spudulis tried to use Lithuanian vocabulary in Užduotinas. A characteristic feature of this exercise book is the large number of one-word and complex terms which are of the Lithuanian origin. Foreign origin terms in this book most frequently are used to name measures. The biggest group of terms researched is one-word terms (64, 5% of all terms). 60, 5% of them are words of Lithuanian origin, 36, 4% - non-Lithuanian origin and 3, 1%-hybrids. Complex terms in two and three words make up about one third of terms researched. The subordinate components of these terms (adjectives and participles) are indefinite, but occasionally definite forms were used to name specific concepts. Synonymy and variability are not characteristic to Užduotinas. There is a comparatively small number of synonymous one-word and complex terms. Only a few cases of phonetic or orthographical variants were found. The majority of terms researched were included in Lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of Lithuanian), nonetheless some terms (or their meanings) have not been recorded. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25131
Updated:
2018-12-17 12:38:53
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: