Vienažodžių matematikos terminų sinonimija matematikos vadovėliuose (1910-1940)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienažodžių matematikos terminų sinonimija matematikos vadovėliuose (1910-1940)
Alternative Title:
Synonymy of оn е-word terms of mathematics in textbooks of mathematics (1910-1940)
In the Journal:
Terminologija. 2007, 14, p. 146-157
Keywords:
LT
Kalbos kultūra; Leksiniai ir darybiniai sinonimai; Matematikos terminai; Matematikos terminologija; Matematikos terminų žodynai; Matematikos vadovėliai; Onomastika; Sinoniminiai terminai; Terminija; Terminų kilmė; Vienažodžių matematikos terminų sinonimija; Žodžio daryba.
EN
Dictionaries of mathematics; Language culture; Lexical and derivational synonyms; Math terms; Math textbooks; Onomastics; Origin of terms; Synonymous terms; Synonymy of one-word terms of mathematics; Terminology; Terminology of mathematics; Textbooks of mathematics; Word formation.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje išleisti pirmieji lietuviški matematikos vadovėliai. Pirmieji matematikos veikalai Lietuvoje buvo leidžiami lotynų, vėliau lenkų kalbomis. XX a. pradžioje lietuviškų matematikos vadovėlių ir uždavinynų padaugėjo. Straipsnyje nagrinėjami vienažodžiai matematikos terminų sinonimai, rinkti iš XX a. pirmos pusės vidurinės mokyklos matematikos vadovėlių. [...] Didžioji dalis vienažodžių sinoniminių terminų vartojama skirtingų autorių. Sinonimų, vartojamų to paties autoriaus, randama mažiau. Kilmės atžvilgiu sinonimų eilutės yra dviejų tipų – įvairiakilmės (lietuviškų ir svetimos kilmės terminų sinonimija) ir vienakilmės (grynai lietuviškų terminų sinonimija). To paties autoriaus vadovėlyje rasta tik viena lietuviškų terminų sinonimų eilutė: „apibrėžimas“ (nusakymas) MAT 1922 11. Tų pačių autorių vadovėliuose dažnesnės įvairiakilmės sinonimų eilutės (dvinaris – binomas, gretasienis – paralelepipedas). Skirtingų autorių vartojami lietuviški terminų sinonimai yra leksiniai ir darybiniai. Leksiniai sinonimai nagrinėjamuose matematikos vadovėliuose yra dažniausi. Nemaža atvejų, kai vieną iš sinonimų vartoja dauguma matematikos vadovėlių autorių, o kitą – tik vienas: apskritimas – ratlankis, gavinys – išdava. Darybinės sinonimijos atvejų rasta kiek mažiau. Neretai sinonimų eilučių terminai skiriasi tik darybos priesagomis (daliklis – dalytojas). Retesnės sinonimų eilutės, kurių vienas narys yra sudaiktavardėjęs dalyvis, o kitas priesaginės darybos daiktavardis (liečiamoji – lielėja). Įvairiakilmiai vienažodžiai terminų sinonimai skirtingų autorių vartojami ypač dažnai (įstrižainė – diagonalė, statinis – katėtas). [...]. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe first Lithuanian textbooks of mathematics were published at the end of 19th century. Before that textbooks of mathematics in Lithuania were published in Latin, later in Polish. From the beginning of the 20th century publishing of Lithuanian textbooks and exercise books of mathematics became more intensive. This article deals with one-word synonymous terms of mathematics in textbooks of mathematics published in the first half of the 20th century. [...] The majority of one-word synonymous terms were being used by different authors. Synonyms used by the same author are less frequent. In respect of origin synonymous terms are of two types - of different origin (synonymy of Lithuanian and foreign terms) and of the same origin (synonymy of Lithuanian terms). In Masing's textbook there was only one pair of Lithuanian synonyms - apibrėžimas (nusakymas) (definition). Synonyms of a different origin are more frequent in textbooks by the same author (dvinaris - binomas (binomial), gretasienis - paralelepipedas (parallelepiped)). Lithuanian synonyms used by different authors are separated into lexical and derivational synonyms. Lexical synonyms in the textbooks researched are most frequent. There are quite a few cases when one of the synonyms was being used by the majority of the authors of textbooks and another one - only by one of the authors (apskritimas - ratlankis (circle), gavinys - išdava (result)). Derivational synonyms are less common. In most cases such synonyms differ only in suffixes (daliklis - dalytojas (denominator)). Cases when one of the synonyms is a noun of a particular formation and another one is a substantivized adjective or participle are less frequent (liečiamoji - lielėja (tangent)). Synonymous one-word terms of different origin are used by different authors very frequently (įstrižainė - diagonalė (diagonal), statinis - katėtas (leg)). [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56425
Updated:
2019-01-16 19:26:14
Metrics:
Views: 91    Downloads: 2
Export: