Kompiuterijos leksika ir terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterijos leksika ir terminija
Alternative Title:
Computer lexis and terminology
In the Journal:
Santalka. 2008, t. 16, Nr. 2, p. 31-39
Keywords:
LT
Klavišų pavadinimai; Kompiuterijos leksika; Kompiuterijos terminija; Santrumpos; Sinonimai.
EN
Acronyms; Computer lexis; Computer terminology; Key names; Synonyms.
Summary / Abstract:

LTKompiuteris tampa nuolat naudojamu įrenginiu kasdieniame darbe ir namuose. Nuolat susiduriama su jo ekrane matomais užrašais, kuriuose gausu naujų žodžių, įvardijančių naujas sąvokas. Tie žodžiai patenka iš specialistų vartojamos terminijos. Taip atsiranda kompiuterijos terminijos ir bendrinės kalbos leksikos ryšys. Straipsnyje nagrinėjama kompiuterijos terminijos dalis, patenkanti į visuotinę vartoseną, taip pat ir atvirkščias procesas -- iš jos patenkantys žodžiai į terminiją. Terminai dažniausiai būna daiktavardžiai. Kompiuterijai būdingi ir kitų kalbos dalių terminai: veiksmažodžiai (komandoms ir veiksmų abstraktams įvardyti), būdvardžiai (daikto savybėms apibūdinti, vartojami kaip pažymimieji žodžiai rūšiniams terminams sudaryti), pasitaiko įvardžių (elektroninių laiškų antraštėse: kas, kam), prieveiksnių (pvz., mygtukų pavadinimai: gerai, išsamiai, visada), jungtukų (ir, arba, ne), dalelyčių (taip, ne). Lietuviškai kompiuterijos terminijai daro įtaką anglų kalba, kurios terminija nepasižymi sistemingumu. Nagrinėjama, kaip išvengti neigiamų padarinių, ateinančių iš anglų kalbos (sinonimijos, homonimijos, nevienareikšmiškumo, žargono ir kt.), tinkamai ir tiksliai apibrėžiant lietuviškus terminus ir aprašant vertimo iš anglų kalbos niuansus. Nagrinėjama lietuviškų santrumpų daryba ir skolinimasis, santrumpų tarimas.

ENThe computer is becoming a device of everyday use both at work and at home. One continuously faces the inscriptions on its screen, which are always full of new words, denoting new concepts. Such words come from the terminology, used by specialists, thus emerges the relation between the computer terminology and the lexis of the common language. The article examines the part of the computer terminology, which is universally used, as well as the reverse process, i. e. the words from the common language lexis, which come to the computer terminology. The terms are most frequently nouns. The computer science also characterizes with the terms, belonging to other parts of speech: nouns (for expressing of commands and abstracts of actions), adjectives (for denoting the traits of an object, or used as determinative words for formation of type terms), some pronouns (in the headings of electronic mail messages: “kas”. “kam”), adverbs (for instance, names of buttons: “gerai”, “išsamiai”, “visada”), conjunctions (“ir”, “arba”, “ne”), particles (“taip”, “ne”). The English language, whose terminology is not perfectly organized, influences the Lithuanian computer terminology. The ways of avoiding negative consequences, coming from the English language (synonymy, homonymy, ambiguity, jargon, etc.) by appropriately and accurately defining the Lithuanian terms and describing the nuances of translation from the English language are discussed. Formation of Lithuanian abbreviations and borrowings, as well as pronunciation of abbreviations are discussed.

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14257
Updated:
2018-12-17 12:12:03
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: