Profesoriaus Povilo Brazdžiūno "Bendrosios fizikos" vadovėlio (1960-1965) terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus Povilo Brazdžiūno "Bendrosios fizikos" vadovėlio (1960-1965) terminija
Alternative Title:
Terminology of the textbook "Bendroji fizika" by Povilas Brazdžiūnas
In the Journal:
Terminologija . 2007, 14, p. 92-109
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Fizikos terminai; Fizikos vadovėliai; Fizikos vadovėlis; Kalbos kultūra; Onomastika; Povilo Brazdžiūno terminai; Tarptautiniai terminai; Terminija; Terminų kilmė; Vienažodžių ir sudėtinių terminų sinonimai ir variantai; Žodžio daryba
EN
International terms; Language culture; Onomastics; Origin of terms; Physics manuals; Physics terms; Synonyms and variants of simple or complex terms; Terminology; Terminology of Povilas Brazdžiūnas; Textbook of physics; Word formation
Summary / Abstract:

LTP. Brazdžiūno „Bendroji fizika“ buvo antrasis lietuviškas fizikos vadovėlis aukštajai mokyklai, kuris pasirodė po pirmojo aukštosios mokyklos fizikos vadovėlio – V. Čepinskio „Fizikos paskaitų“ – praėjus maždaug keturiasdešimt metų. Tiek „Bendrosios fizikos“, tiek „Fizikos paskaitų terminiją“ sudaro ne tik grynosios fizikos, bet ir bendrieji, ir su kitomis fizinių bei technologijos mokslų sritimis susiję fizikos terminai. „Bendrosios fizikos“ terminiją sudaro sutermininti paprastieji lietuvių kalbos žodžiai, dariniai ir tarptautiniai terminai. [...]Didžiuma tarptautinių terminų yra lotynų ir graikų kilmės arba iš lotynų ar graikų kalbos atėję per anglų ar prancūzų kalbą. Tiek „Bendrosios fizikos“, tiek „Fizikos paskaitų“ vadovėlyje bene daugiausia sudėtinių dvižodžių ir trižodžių terminų, kuriuos pagal pagrindinį dėmenį galima suskirstyti į tam tikrus lizdus. Dauguma „Bendrosios fizikos“ lizdų sudėtinių terminų vartojama iki šiol. Tai rodo tiek vadovėlio autoriaus, tiek redaktorių atlikus didelį norminamąjį darbą. Visos užsienio mokslininkų pavardės, tapusios sudėtinių terminų dalimi, buvo adaptuotos pagal lietuvių kalbos taisykles ir apytikslį jų tarimą. Galima daryti išvadą, kad užsieniečių mokslininkų pavardės mokslo kalboje nuo XX a. vidurio vartotos atsižvelgiant į jų originalų tarimą. Negausi Bendrosios fizikos sinoniminė ir variantinė tiek vienažodžių, tiek sudėtinių terminų raiška rodo, kad didžiuma P. Brazdžiūno vadovėlyje vartotų terminų tuo metu jau buvo sunorminti ir tapo vėlesnių terminografinių fizikos leidinių pagrindu. [versta iš angliškos santraukos]

EN"Bendroji fizika" (General physics) by Povilas Brazdžiūnas was the second original text book of physics for universities in four parts written in Lithuanian. It was published approximately forty years after the first Lithuanian textbook of physics for higher schools "Fizikos paskaitos" (Lectures on physics) by V. Čepinskis. The terminology of "Bendroji fizika" and "Fizikos paskaitos" consists not only of pure terms of physics, but also of general terms and terms of physics related to other fields of physical and technological sciences. In "Bendroji fizika" terms are terminologized common words, word formations and international terms. [...] The majority of international terms are of Latin or Greek origin or have come from Latin or Greek through English or French. In both textbooks "Bendroji fizika" and Fizikos paskaitos the majority of terms are two or three word complex terms, which could be separated into a few families of words according to their main element. In "Bendroji fizika" there are lots more of such families than in "Fizikos paskaitos". The majority of complex terms from "Bendroji fizika" are still in use. This demonstrates how successful was the normalization performed by both the author and the editor of the textbook. All surnames of foreign scientists, which make subordinate elements of complex terms in "Bendroji fizika" have adapted forms with Lithuanian endings according to their approximate pronunciation. It can be concluded that foreign surnames in the language of science from the middle of the 20 th century have an adapted form according to the pronunciation. Sparing usage of synonyms and variants of simple or complex terms shows that the majority of terminology of Povilas Brazdžiūnas' textbook was already normalized and became the basis for the subsequent terminographical publications of physics. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56420
Updated:
2019-01-16 19:23:11
Metrics:
Views: 11
Export: