Lietuviškų ir tarptautinių fonetikos terminų sinonimija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškų ir tarptautinių fonetikos terminų sinonimija
Alternative Title:
Synonymy of Lithuanian and international phonetic terms
In the Journal:
Terminologija. 2000, 7, p. 25-31
Keywords:
LT
Fonetikos terminai; Kalbos kultūra; Lietuviški terminai; Lingvistinė terminologija; Sinonimija; Tarptautiniai terminai; Terminų struktūra.
EN
International terms; Linguistic terminology; Lithuanian; Lithuanian terms; Phonetic terms; Standard language norms; Structure of terms; Synonymy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas vieno kilmės atžvilgiu skiriamo sinoniminių terminų tipo paplitimas atskiruose XX a. fonetikos sričių darbuose bei raidos polinkiai. Tyrimo medžiaga surinkta iš svarbiausių šio amžiaus specialiųjų fonetikos studijų bei kalbotyros darbų, kuriuose vienu ar kitu atžvilgiu liečiami ir fonetikos dalykai. Prie tarptautinių terminų skiriami ir hibridai, t. y. terminai ar jų dėmenys, turintys ir tarptautinių, ir lietuviškų elementų. Galima skirti du terminų sinonimijos tipus: lietuviško ir tarptautinio termino sinonimija (pvz.: sambalsis || luatas), lietuviško termino ir hibrido sinonimija (pvz.: minkštumas || palatališkumas). Sudėtinių terminų sinonimiški gali būti pagrindiniai dėmenys (pažymimieji žodžiai) arba priklausomieji dėmenys (pažyminiai). Pasitaiko ir tokių lietuviškų ir tarptautinių terminų sinonimijos atvejų, kai sinonimų eilutę sudaro nevienodos sandaros terminai, pavyzdžiui, vienažodis terminas || dvižodis terminas (degeminacija || priebalsio praleidimas), vienažodis terminas || trižodis terminas (afrikata || grynasis priebalsinis dvigarsis), dvižodis terminas || trižodis terminas (priebalsių metatezė || priebalsių susikeitimas vietomis). Iš viso buvo tiriama per 1700 terminų. Tą pačią sąvoką žyminčių terminų įvairavimą liudija per 300 sinonimų eilučių, iš jų 173 eilutės (55,1 proc.) skirtinos lietuviškų ir tarptautinių terminų arba hibridų sinonimijos tipui. Analizė parodė, kad iš visų sinoniminių terminų tipų, skiriamų kilmės atžvilgiu, labiausiai išplitusi yra lietuviškų ir tarptautinių terminų sinonimija.

ENThis paper analyses synonymy of Lithuanian and international phonetic terms of the 20th century. Hybrids are considered as one type of international term. One word and compound terms are taken into consideration, The most frequently occurring type of synonymy is Lithuanian and international terms. There are 173 such synonymy lines - about 55 per cent of all synonymic phonetic terms. If we compare the beginning and the end of the 20th century, we would see that the number of such synonyms is increasing continually. Most likely this tendency will remain in the future, because the development of sciences is occurring rapidly. International terms come to Lithuania first. They are gradually changed into Lithuanian equivalents, but both versions are used in phonetic works. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36500
Updated:
2018-12-17 10:46:36
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: