Binarika, kaip komponavimo bendrybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Binarika, kaip komponavimo bendrybė
Alternative Title:
Binaries as a common trait of composing
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2001, 2, p. 6-21
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami fragmentiniai muzikos objektai, padedantys suvokti binariką, kaip funkcinį ir struktūrinį sinkretinių skambesio lyčių poliarumą bei komplementatumą: lietuvių sutartinė ir monodija, kinų ir japonų pentatoninės konstrukcijos, antikinė melopėja, binarikos elementai Iveso, Stravinskio, Bartoko, Cage'o, Čiurlionio ir kt. kūriniuose. Pagal tam tikrą sistemą siekiama suaktualinti binariką, kaip komponavimo bendrybę, apibrėžiant definiciją, įvardijant komponavimo principus, pažymint jų atgarsius XX a. muzikoje, išryškinant skirtumus tarp binarikos ir monarikos. Pasitelkiami įvairūs metodologiniai instrumentai: loginis, struktūrinis-sisteminis, komparatyvistinis. Pagrindinė išvada – binarika yra komponavimo bendrybė, nulemta tipinio muzikos kūrėjo santykio su skambesiu, koks yra būdingas archajinio periodo muzikai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Binarika; Binarinis bifonas ir heterofonas; Binarinis branduolys; Binarinis kontinuumas; Binarinis ornamentas; Binarinis skambesys; Binarinė potencija; Binarinė progresija; Binarinė trintis ir išstūmimas; Binarinės skambesio lytys; Binarinės tonikos; Bisonoras; Monarika; Skambesio reljefas; Sonorinė, pentatoninė, modulinė, diatoninė binarika; Unisono difuzija; Unisono funkcija; Įcentrinanti ir išcentrinanti forma; Binarics; Binaries; Binary biphone and heterophone; Binary blocks of sounding; Binary continuum; Binary friction and supersession; Binary nucleus; Binary ornament; Binary potential; Binary progression; Binary sounding; Binary tonics; Bisonorics; Centripetal and centrifugal form; Diffusion of unison; Function of unison; Monaries; Relief of sounding; Sonoric, pentatonic, modal, diatonic binarics.

ENThe article deals with fragmental objects of music, enabling one to perceive binaries as a functional and structural polarity and complementation of the syncretic blocks of sounding: the Lithuanian sutartinė and monody, the Chinese and Japanese pentatonic constructions, ancient melopoeia, elements of binaries in the works by Ives, Stravinsky, Bartok, Cage, Čiurlionis and other composers. An attempt has been made to actualize binaries through a certain system as a common trait of composing by giving its definition, touching upon the principles of composing, pointing out their echoes in the 20th century music, and bringing out the differences between binaries and monarics. The analysis employed various methodological tools: logical, structural-systematical and comparative. As the main conclusion the article states that binaries is a common trait of composing determined by a composer's typical relationship with the sounding, peculiar to the period of archaic music. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35690
Updated:
2018-12-17 10:54:43
Metrics:
Views: 74    Downloads: 8
Export: