Menų sąveikos ieškojimai: Edita Vaičiūnaitė ir Leonardas Gutauskas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Menų sąveikos ieškojimai: Edita Vaičiūnaitė ir Leonardas Gutauskas
Alternative Title:
Seeking interaction of art genres: Edita Vaičiūnaitė and Leonardas Gutauskas
Editors:
Gudaitis, Leonas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Pages:
215 p., [16] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Menų sąveikos problemos: Romantinė menų sintezės idėja; Meninis vaizdas poezijoje; Architektūros suvokimo savitumas — Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra J. Vaičiūnaitės lyrikoje: Architektūros elementai kaip topologiniai žymenys; Plokštuminės detalės; Intymios erdvės figūros; Viešosios erdvės figūros; Architektūros stilių prasmenys; Vaičiūnaitės lyrikos topologija; Architektūros patyrimas Vaičiūnaitės poezijoje — Poetinio vaizdo sąsajos su daile J. Vaičiūnaitės lyrikoje: Vaizdo tipai; Vaizdo sąrangos principai; Įvairūs stilistiniai principai; Moderno stilistikos mėginimai; Eilėraščiai - dailės kūrinių aprašymai; Mažėjanti dailės įtaka; Konkrečiosios poezijos bandymai; Architektūros motyvų atitikmenys poezijoje ir dailėje; Epochos stilistikos kitimai — Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra L. Gutausko lyrikoje: Vidaus figūros; Išorės - vidaus ribos figūros; Viešosios erdvės figūros; Sakraliniai statiniai; Sekuliarieji statiniai; Erdvės patyrimas Gutausko poezijoje; Kalbos erdvė; Architektūros patyrimas Gutausko poezijoje — Poetinio vaizdo sąsajos su daile L. Gutausko lyrikoje: Vizualiųjų menų įtaka; Poetinio vaizdo sąranga; Epochinių meno stilių atgarsiai; Vizualaus ir verbalinio pradų sąveika; Sinestezė; Konkrečiosios poezijos mėginimai; Poetinės kūrybos tąsa; Gutausko dailės ypatybės — Išvados — Searching for the interrelation between arts (on the basis of Judita Vaičiūnaitė and Leonardas Gutauskas’ poetry) — Literatūra — Iliustracijų sąrašas ir šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje monografijoje pasitelkus iškalbingą J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko poeziją analizuojami dailės, architektūros ir poezijos menų sąveikos ir mainai. Lyginimo pagrindu pasirinktas poetinis vaizdas, susijęs su ikoniškai perteikiama tikrove, archetipiniais patirties modeliais, atsiskleidžiantis per retorines figūras. Unikalus Vaičiūnaitės architektūros suvokimas ryškėja iš būdingų architektūros traktuotės bruožų – istoriškumo, poetinių manipuliacijų laiku, estetizavimo, poetizavimo. Gutausko kūryboje žymus introceptyvus architektūros patyrimas, orientuotas vidujybei išsakyti, svarbi sinestetinė ritmo pagava. Per architektūros elementus aprašyta autorių topologija, pasaulėvaizdis. Vizualių menų įtaka reiškiasi poezijos perimtomis pastovių vaizdo tipų (peizažo, portreto, paveikslo), kompozicinių montavimo, fokusavimo schemų, perspektyvos galimybėmis, vaizdo planų kaita, panoramiškumu, rėminimu. Vaičiūnaitės poezijoje dažna aprašymo strategija, paveikslo kaip rėmų ribojamos būties kontempliavimas, Gutausko – rėmus peržengiantis kūriniškumas, kūrinio absorbavimas, priartinimas prie savos vaizdijmo sistemos. Aptariami esminiai poetų kūrybos bruožai: Vaičiūnaitės -romantiškumas, impresionistškumas, barokiško, klasicistinio meno kontaminacijos, moderno stilistikos mėginimai; Gutausko – romantizmo, imažizmo, siurrealizmo, realizmo sampynos, estetizmas, dekoratyvumas. Kitų menininkų kūrinių temos, motyvai, aliuzijos pristatomi kaip inspiruojantys poetinę refleksiją „ruošiniai“, ypatingas dėmesys kreipiamas į estetinę kūriniškumo „įskaitymo“ gebą. [Iš leidinio]

ENThis monograph looks at the interaction between painting, architecture and poetry in the poetry of J. Vaičiūnaitė and L. Gutauskas . For comparison purposes a poetic image is chosen, connected with an iconically presented reality and archetypal models of experience are revealed through rhetorical figures. Vaičiūnaitė’s unique understanding of architecture becomes clear through her typical architectural treatment of themes: the historicity, the poetic manipulation of time, the aesthetics, the poetics. In Gutauskas’ work there is the introspective experience of the architect, oriented toward getting at the inner meaning. These architectural elements reveal the authors’ topology, their worldview. The influence of the visual arts manifests itself in the way these authors frame the types of images they carry over into poetry (landscape, portrait, picture), the montage of their compositions, the focussing schemes, the use of perspective and fluctuations in vantage points of the images. In Vaičiūnaitė’s poetry a frequent narrative strategy is to present the image for contemplation as if it were a painting, limited by its frames. Gutauskas’ poetry goes beyond the frames; the readers are absorbed by the creativity, being drawn into a system of images. The essential traits of these poets are outlined: Vaičiūnaitė’s romanticism, impressionism, her baroque and classical art influences, her attempts at modern stylistics; and Gutauskas’ tangle of romanticism, surrealism, realism, aestheticism, decorativism. Particular attention is paid to making their work aesthetically “decipherable“.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8
Updated:
2020-09-17 17:31:42
Metrics:
Views: 35
Export: