Skiautinys mano miestui : monografija apie Onutės Narbutaitės kūrybą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skiautinys mano miestui: monografija apie Onutės Narbutaitės kūrybą
Alternative Title:
A Piece for My City: A Monograph on Onutė Narbutaitė’s Works
Editors:
  • Janatjeva, Veronika, vertimas [trl]
  • Mickis, Sigitas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija : 2006.
Pages:
339 p
Notes:
Bibliografija.
Reviews:
Recenzija leidinyje Lietuvos muzikologija. 2007, 8, p. 177-180
Summary / Abstract:

LTHumanitarinių mokslų srities monografijoje (menotyra, muzikologija) analizuojamas dvidešimt penkerių metų O. Narbutaitės kūrybinis kelias, išsamiai nagrinėjami įvairūs kompozitorės kūrybos aspektai, susiję su semantinėmis ir technologinėmis kompozitorės kūrybos pusėmis, muzikinėmis ir nemuzikinėmis prasmėmis, tradicinių ir šiuolaikinių vertybių darna, pasaulietinio ir religinio muzikos turinio sąveika. Monografijoje atskleidžiamas ypatingas O. Narbutaitės muzikos komunikatyvumas, multikultūrinis jos pobūdis, nulemiantis platų recepcijos lauką. Knygoje aptariamas modernizmo-postmodernizmo santykis, formalistinių ir hermeneutinių tendencijų susidūrimas, teksto-konteksto dualizmas, intertekstiniai ryšiai. Monografijos pabaigoje O. Narbutaitės kūryba apibendrinama. Ji įprasmina optimistines postmodernizmo puses, konstruktyviuosius jos aspektus, drauge yra prieraiši svarbioms modernizmo nuostatoms (kūrinio originalumas, vienovė). Dichotomiškas postmodernusis O. Narbutaitės modernizmas pasižymi etiniu patosu, nacionalinėmis savybėmis. Monografiją sudaro du skyriai ir priedai. Pirmajame išdėstomos estetinės ir metodologinės studijų nuostatos, antrajame minėtais aspektais tyrinėjama O. Narbutaitės kūryba. Kompozitorės asmenybės unikalumą atskleidžia knygos prieduose spausdinami O. Narbutaitės tekstai. Greta čia publikuojami ir daug apie kompozitorės kūrybą rašiusios vargonininkės ir muzikologės Jūratės Landsbergytės straipsniai. Prieduose taip pat spausdinamas išsamus O. Narbutaitės kūrinių, tekstų sąrašas ir diskografija, anglų kalba pateikiamos skyrių santraukos ir apibendrinimas. [Iš leidinio]

ENThe monograph analyses O. Narbutaitė’s twenty-five year long creative road and provides a comprehensive examination of the various aspects of the composer’s work, related to the semantic and technological dimensions of her creation, the musical and non-musical meanings, the harmony of traditional and contemporary values, as well as the interaction of worldly and religious music contents. The monograph reveals the particular communicativeness of Narbutaitė’s music, and its multicultural character, which creates a wide field of reception. The book discusses the relation between modernism and post-modernism, the clash between formalist and hermeneutic trends, the dualism of text-context, as well as the intertextual links. At the end of the monograph, an overview of Narbutaitė’s creative work is provided. Narbutaitė gives meaning to the optimist side and the constructive aspects of postmodernism; at the same time, she remains faithful to the important modernist requirements (the originality and the unity of works). The dichotomous postmodern modernity of Narbutaitė is distinctive in its ethical pathos and the national characteristics. The monograph consists of two chapters and appendices. The first chapter clarifies the aesthetical and methodological premises of the study, while the second chapter analyses Narbutaitė’s works. Narbutaitė’s texts published in the appendices reveal the uniqueness of the composer’s personality. The appendices also include the articles of organist and musicologist Jūratė Landsbergytė, who has written much on the composer’s creative work.

ISBN:
9986906962
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7233
Updated:
2020-08-21 10:06:05
Metrics:
Views: 37
Export: