Kultūrologijos istorija ir teorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Prancūzų kalba / French
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Kultūrologijos istorija ir teorija
Alternative Title:
History and theory of cultural studies (A comparative aspect)
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
Pages:
634 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Kultūrologijos sistema — Kultūrologijos uždaviniai, objektas ir metodologiniai principai — Kultūrologinių mokslų sistema — Pamatinės kultūrologijos kategorijos — Kultūrologijos idėjų istorija — Ištakos — XIX amžiaus teorijos — XX amžiaus teorijos — Kultūros universumas: funkcinė ir morfologinė analizė — Kultūros funkcijos — Žmogus, kultūra ir gamta — Mitas — Religija — Mokslas — Filosofija — Menas — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Istorija (mokslas) / History science; Kultūra / Culture; Menas / Art; Mokslas / Science; Politinė ideologija / Political ideology; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTSparti pastarųjų dešimtmečių metadvilizarijų procesų sklaida ir tarpkultūrinių santykių plėtotė suaktyvino kultūrologinę problematiką, kuri įsivyrauja dabartinėje humanistikoje. Ši knyga Lietuvos ir užsienio literatūroje yra vienas pirmųjų veikalų, kuriame remiantis komparatyvistine metodologija sistemingai aptariama kultūrologijos mokslų genezė, uždaviniai, struktūra, tyrimo objektas, metodologiniai principai, kultūrologijos mokslų sistema, santykiai su giminiškais mokslais, pamatinės kategorijos ir kultūrologinių idėjų istorija. Ypatingas dėmesys sutelkiamas į kultūros universalumo funkcinę ir morfologinę analizę, žmogaus, kultūros ir gamtos santykius, mito, religijos, technikos, mokslo, filosofijos, meno vietą kultūros sistemoje. Knyga skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, mokytojams, kultūros darbuotojams, humanitarinei visuomenei, kuri domisi svarbiomis kultūrologijos problemomis. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Kultūrologija; Kultūros teorija; Civilizacija; Idėjų istorija; Kultūros funkcijos; Žmogus; Religija; Technika; Mokslas; Filosofija; Menas; Culture; Culturology; Cultural theory; Civilization; History of ideas; Cultural functions; Human; Religion; Technology; Science; Philosophy; Art.

ISBN:
998657191Х
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87350
Updated:
2021-01-04 19:20:53
Metrics:
Views: 209    Downloads: 97
Export: