Отражение антропоморфных и "органических" теорий в научных трудах Вильнюсского университета 19 века

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Отражение антропоморфных и "органических" теорий в научных трудах Вильнюсского университета 19 века
In the Journal:
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Liaudies menas / Folk art; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTLietuvos architektūros istorijoje neaptinkama išplėtotų antropomorfinių teorijų. Galbūt todėl, kadangi mažai žinoma architektūros teorijos darbų, parašytų iki XIX a. Iš mums žinomų darbų šioms teorijoms artimiausias Vilniaus universiteto profesoriaus Mykolo Šulco (1769-1812) civilinės architektūros paskaitų, skaitytų 1807-1808 m., konspektas. Šis autorius vienas pirmųjų išaukštino gamtos didybę, tvirtindamas, jog žmogaus kuriami paminklai turi būti tokie pat nuostabūs kaip gamtos objektai. 1820 m. Vilniaus universitete susiformavo naujos pakraipos mokykla ir architektūros teorijoje įvyko reikšmingos permainos: estetinį grožio prioritetą pakeitė naudingumas, dėl tos priežasties architektūra priskirta inžinerijos sričiai. Įsteigta utilitarinės pakraipos mokykla, kuriai vadovavo Vilniaus universiteto architektūros katedros profesorius Karolis Podčašinskis (1790-1860). Jis produktyviai darbavosi ir architektūros teorijos dirvoje – jo tekstai suteikė Lietuvos architektūrai praktiškumo ir racionalumo bei sustiprino jos techninę pusę. Universitete profesorius sutelkė vienaminčių ir mokinių grupę kurti teorinius veikalus, įtvirtinančius utilitarines nuostatas. Šis posūkis teorijoje atsispindi ir architektų kūrybiniuose ieškojimuose. Straipsnio objektas –Vilniaus universiteto architektūros mokyklos atstovų moksliniai darbai, parašyti Švietimo epochoje. Straipsnyje norima atskleisti architektūrinės kūrybinės minties raidą Lietuvoje, ieškant sąsajų su Europos šalyse paplitusiomis teorijomis.Reikšminiai žodžiai: Antropomorfinės ir "organinės" teorijos; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Lietuvos architektūros teorija; Anthropomorphic and "organic" ideas; Scientific work at Vilnius University in the 19th century; Lithuanian theory of architecture.

ENThe object of the article refers to works of the Lithuanian theory of architecture in the first half of the XIX century which reflects anthropomorphic and "organic" ideas. The article aims at disclosing the development of the architectural thought in Lithuania in the context of similar theories of Western European countries. Anthropomorphical tendencies of architecture emerged already in the Antiqiuty, in Vitruvius' work Ten Books on Architecture (1SI century B.C.). They continued till the end of the XVIII century and became very obvious in Jacques- François Blondel's Course of architecture (1771 ). In the first part of the 19'h century, the theory of the architectural anthropomorphism started to be criticized. A new attitude emerged determining that artistic form must reflect nature rather than mimic proportions of the human body which caused the prosperity of the "organic" theories. This turn of architectural thought is reflected in theoretical works of Vilnius university professors Mykolas Šulcas (Michał Schule), Karolis Podčašinskis (Karol Podczaszyński), Ipolitas Rumbovičius (Hipolit Rumbowicz) and Jonas Sabaliauskas (Jan Sobolewski). These theoretical alterations accorded with architects-projectors' creative search between Classicism and Romanticism. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9077
Updated:
2013-11-03 16:26:13
Metrics:
Views: 14
Export: