Estetinė literatūros gyvybė : aksiologinis šiuolaikinės lietuvių prozos spektras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetinė literatūros gyvybė: aksiologinis šiuolaikinės lietuvių prozos spektras
Alternative Title:
Aesthetic vitality of literature: the axiological spectrum of contemporary Lithuanian prose
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Pages:
333 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Vertinimo teorijų link — Kaip gimsta ir miršta vertinimai? — Asmeniška (pradžia ir pabaiga) — Kur ieškoti vertinimų abėcėlės — Mokymas(is) — „Baltoji iltis“ — Postmodernioji literatūros tikrovė — Asmeninė abejonė ir kritika — Tarp kūrinio ir jo vertinimo — Kūrinio vertinimas — Pirmumas: kūrinys ar teorijos? — Literatūros teorijų prigimtis ir paskirtis — Literatūros praeitis, dabartis ir ateitis — Teorijos vs teorijos — Vertinimų piramidė, arba literatūros teorijų revizija — Rūpestis dėl metodologijos — Viena ar daugiau — Teorija ir praktika — Prie literatūros filosofijos abėcėlės — Literatūros esatis — Literatūros filosofijos konceptas — Fenomenologinė literatūros filosofija: kaip ji galima? — Meno karalystės įstatymų vardu — Ar menas laimi prieš grožį? — Ką vadinti meno kūriniu? — Literatūros aksiologija — Aksiologijos atgimimo intertekstai ir kontekstai — Vakarykštės vertybių dimensijos — Aksiologijos beieškant ir vėl ją prarandant — Estetinės vertybės literatūros aksiologijoje — Kasdienis vertybinis kūrinio spektras: tarp pažinimo ir ideologijos — Tylus vertybių triukšmas — Ideologiniai / pažintiniai literatūros kontekstai — Autoriaus (skaitytojo / kritiko) laisvė: literatūra liberalizmo doktrinos šešėlyje — Anapus laisvės — Vertinimo įvairovė: sąlygos, kodai, konceptai — Vertinimų formos, arba kūrinio pajautos raiška — Polisemijos takas Juozo Apučio novelėje „Balta balta buvusio laiko dėmelė“ — Erčios fenomenas — Novelės pasirinkimas — Analizės pradžia — Antraštinė metafora — Kompozicijos klausimas — Simboliai — Prasmių poetika — Vėl apie Apučio (ir ne vien tik jojo) erčią — Intelektinė metafora Juozo Grušo novelėse ir kitoje kūryboje — Mintis vs vaizdas — Novelių kontekstai: kam rašyti skersai linijų? —Ar visada lyja metaforų lietus? — Sunki ranka: metonimija ar metafora? — Kada Grušas galėjo nerašyti? — ...užmaskuoji spąstus, vilkduobes protui: ar Tu mušei Adomą? — Ar intelektinė metafora - kelias į transcendenciją? — Istoriografinė metafikcija lietuvių romane — Zenono iš Elėjos šešėlis — Lietuvių istorinio romano pradžia — Klausimo, ar jau turime istorinį romaną, istorijos pėdsakais — Istorinių tiesų dvikova ir jos sekundantai — Istoriografinė metafikcija: Pastime of Past Time, arba Kūrinio malonumas, kai istorinis romanas yra romanas — „Non finito“ Ramūno Klimo romane „Maskvos laikas“ — Kodėl - non finito? — Nebaigtas rankraštis ir jo struktūra — Ką žino pasakotojas? — Kam tas romanas? — Žanro transformacijos — Intelektualioji proza — Dostojevskio intertekstai — Panieka ir paniekintieji — Atvertis: atsitiktinumas ir regimybė — Baigiamosios pastabos, arba išvados — Summary — Literatūra — Vardų rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariami šiuolaikiniai literatūros kūrinio vertinimo klausimai. Jie svarstomi meno filosofijos, literatūros aksiologijos, literatūrologijos ir kūrinio skaitymo (kritikos) aspektais. Pagrindinės temos - literatūros kūrinio vertinimas ir estetinė jo pajauta. Analizuojami ir interpretuojami Juozo Apučio, Petro Dirgėlos, Juozo Grušo, Ramūno Klimo ir kitų lietuvių prozos autorių kūriniai.

ENThe monograph discusses the present-day issues of the evaluation of a literary work. They are considered from the aspects of art philosophy, literary axiology, literary science and work reading (criticism). The main issues are the evaluation of a literary work and its aesthetic sensation. The works of Juozas Aputis, Petras Dirgėla, Juozas Grušas, Ramūnas Klimas and other Lithuanian prosaists are analysed and interpreted.

ISBN:
9789955205845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28549
Updated:
2022-01-27 18:34:04
Metrics:
Views: 77    Downloads: 9
Export: