Kičo įtaka ugdant būsimuosius dailės pedagogus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kičo įtaka ugdant būsimuosius dailės pedagogus
Alternative Title:
Influence of kitsch educating future teachers of the fine arts
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 72, p. 116-121
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kičo problema šiuolaikinėje kultūroje, nagrinėjama jo įtaka VPU dailės specialybės studentų estetiniam skoniui bei kičo apraiškos akademiniuose darbuose. Tirtos galimybės veikti studentų estetinį skonį. Parodyta kičo plitimą stabdanti metodų įtaka koreguojant studentų estetinį skonį; pagrįsta kryptingos, visaapimančios ugdymo, kritiškai vertinant kičą, programos, rengiant dailės pedagogus, reikmė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kičas; Pedagogai; Ugdymas; Estetinis vertinimas; Training of arts educators; Aesthetic evaluation; Kitsch.

ENThe article discusses the problem of kitsch in a contemporary culture, deals with its impact on the aesthetic taste of students of art at Vilnius Pedagogical University and manifestation of kitsch in academic works. Potential ways of influencing students’ aesthetic taste were examined. The impact of methods for halting the proliferation of kitsch by modifying students’ aesthetic taste was highlighted; the need of a comprehensive and targeted and criticizing kitsch education programme for the training of art pedagogues was substantiated.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8141
Updated:
2018-12-20 23:01:16
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: