Jungo meno filosofija: kūryba kolektyvinės pasąmonės labirintuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jungo meno filosofija: kūryba kolektyvinės pasąmonės labirintuose
Alternative Title:
Carl Gustav's Jung art philosophy: creative process in labyrinths of collective unconscious
In the Book:
Keywords:
LT
Freudas, Sigmundas; Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung); Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung); Arthur Schopenhauer (Arturas Šopenhaueris); Filosofija / Philosophy; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas analitinės psichologijos pradininko Carlo Gustavo Jungo menotyrinės koncepcijos analizei. Pagrindinis dėmesys jame yra sutelkiamas į meno filosofijos idėjų aptarimą. Remiantis Jungo išskleista meninio fenomeno analize, parodoma, kad filosofo mąstysenos savitumas pirmiausia atsiskleidžia ne taikliose įžvalgose, o įtaigiai aprašytoje bei kruopščiai argumentuotoje įvairių civilizacinių pasaulių žmonėms būdingų universalių psichikos „personažų“ interpretacijoje. Iš čia plaukia išskirtinis analitinės psichologijos pradininko dėmesys įvairių archetipinių kolektyvinės pasąmonės raiškos formų meninėje kūryboje tyrinėjimams. Šių žmoniškosios psichikos personažų aptartis įvairiose kūrybinės veiklos formose yra pagrindiniai teikiamo skaitytojo dėmesiui teksto tyrinėjimo leitmotyvai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Freudas, Sigmundas; Jungas; Jungas, Carlas Gustavas; Kolektyvinė pasąmonė; Komparatyvizmas; Menas; Menininkas; Meninės kūrybos procesas; Meno filosofija; Schopenhaueris, Arthuras; Art; Art Philosophy; Artist; Collective Unconscious; Comparativism; Freud, Sigmund; Jung; Jungas, Carlas Gustavas; Philosophy of art; Schopenhauer , Arthur; The Processing of Art Creation.

ENThe article deals with analysis of art theory developed by Carl Gustav Jung, eminent thinker of the twentieth century and founder of analytical psychology. The prime attention concentrates on consideration of ideas of philosophy of art. Referring to artistic phenomenon analysis unfolded by Jung is shown that individuality of philosopher’s mindset unfolds primarily not through definitely accurate insights but by suggestively described and thoroughly well-grounded interpretation of „characters“ of human psyche. This is the source of exceptional interest of founder of analytical psychology in research into diverse reflections of collective unconscious in creative process. Discussion on such studies makes the topic of the text offered to the reader’s attention. [From the publication]

Related Publications:
Grožis ir menas: estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus dailės akademija, 1996. 707 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80424
Updated:
2020-07-09 21:15:11
Metrics:
Views: 35
Export: