Moters grožio standartų kaita lietuvių kultūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moters grožio standartų kaita lietuvių kultūroje
Alternative Title:
Change of the woman beauty standards in Lithuanian culture
In the Journal:
Taikomieji moksliniai tyrimai [Applied scientific research]. 2023, t. 2, Nr. 1, p. 102-111
Keywords:
LT
Moterys / Women; Estetika / Aesthetics; Dokumentai / Documents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos moters išorinio grožio sampratos mokslinėje literatūroje. Išnagrinėti XX a. pradžioje Lietuvos kaime ir mieste gyvenusių moterų išorinio grožio stereotipų skirtumai lietuvių kultūroje: etninį kaimo moters išorinio grožio stereotipą miestuose stipriai paveikė vakarietiškų madų tendencijos. Empiriniu tyrimu atlikta XXI a. šiuolaikinės moters grožio standartų analizė, vadovaujantis žurnalo „Moteris“ 2000–2020 m. publikacijomis. Šiose publikacijose per du dešimtmečius susiformavo nauji grožio standartai: moterys skatinamos kurti savo grožį, naudojant įvairias grožio industrijos priemones, tačiau kartu aukštinamos vidinės moterų vertybės, žmogiškieji tarpusavio santykiai, karjeros pasiekimai. Reikšminiai žodžiai: grožis, moteris, grožio standartai, išorinis moters grožis, išoriniai veido bruožai, išvaizda. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the concepts of a woman external beauty in the scientific literature. The research shows differences in the stereotypes of the external beauty of women who lived in rural and urban Lithuania in the beginning of the 20th century in Lithuanian culture: the ethnic stereotype of the external beauty of rural women was strongly influenced in cities by western fashion trends. Empirical research carried out of analysis of the women beauty standards, based on the 2000-2020 publications of the women journal "Moteris". In these publications, new standards of beauty were formed over the course of two decades: women are encouraged to create their own beauty, using various tools of the beauty industry, but at the same time, women are encouraged to create inner values, human relationships and career achievements. Key words: beauty, woman, standards of beauty, external beauty of a woman, external facial features, appearance. [From the publication]

DOI:
10.56131/tmt.2023.2.1.103
ISSN:
2783-6290
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106895
Updated:
2024-03-29 20:39:40
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: