Matricos nelaisvėje : sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matricos nelaisvėje: sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985)
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2009.
Pages:
335 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Žaidimo taisyklės Matricoje: istoriografijos charakteristika — Išorinė charakteristika — Istorijos mokslo vieta ir vaidmuo sociopolitinėje struktūroje — Istorijos mokslo pavidalą formavusi institucijų sistema — Vidinė charakteristika — Sovietmečio istoriko "darbo įrankiai" — "Klaidų" ir "erezijų" oficialiajame diskurse tipologija — Mąstymo "kaukių" formavimasis (1944-1956) — Pozicija: oficialųjį diskursą formavusieji veiksniai — LKP CK "savanoriško įkaito" veikla — Jupiterio ir jaučio aksioma — Opozicija I: senosios istorikų kartos iššūkis — Atsiribojimas, nedalyvavimas, apolitiškumas — Sąmoningi ir nereflektuoti akibrokštai — Bandymas ginčyti schemas "žaidžiant pagal taisykles" — Opozicija II: "idėjinių" žmonių laikysena — Nepavykęs bandymas orientuotis į korektiškus tyrimus — Maištininko idealisto akibrokštas — Opozicija III: "pašalinis" istorijos moksle — Proceso raidos lūžių paieškos: 1956 m. (?) — Matrica perkrauta: oficialiojo diskurso slinktys (1957-1985) — Istorikų elgsenos modeliai oficialiojo diskurso atžvilgiu — Istorikų pastangos koreguoti oficialųjį diskursą — Teorinės refleksijos poreikis ir metodologinio "skurdo" kritika — Nemokšiško santykio su istoriografine medžiaga prevencija — Vieno žmogaus iššūkiai istorikų bendrijai ir oficialiajai praeities versijai — Įtampa istorikų bendrijoje XX a. 8-9 dešimtmetyje — Istorijos sintezės: mąstymo "kaukių" išraiška ir alternatyvų paieškos — Periodizacijos modelis LSSR istorijose — Periodizacijos kūrimas: polemika ir kritika — Periodizacijos ypatybės — Erdvinis modelis Lietuvos istorijos sovietmečio sintezėse — Periodizacijos ir erdvinio modelio alternatyvų paieškos — Bandymas reabilituoti valstybingumo idėją — Baroko epochos koncepcijos sklaida "Lietuvos kultūros istorijos bruožuose" —Matricos (r)evoliucijos: alternatyvos feodalizmo tyrimuose — Baudžiavos įsigalėjimo Lietuvoje tyrimo ypatybės — Marksistinė teorija lemia tyrimo objektą — Vakarų Europos - (Lietuvos) - Rusijos skirties nuojauta — Kuo marksistinė metodologija prisidėjo prie geresnio istorijos pažinimo? — "Tyliai funkcionuojanti paradigma" ankstyvosios LDK visuomenės tyrimuose — Lietuvos ir Rusijos tipologinės skirtybės — Alodo problematikos aktualizavimas — Alodizacija = europinis feodalizmas — Išvados — Santrumpos — Nuorodos — Šaltiniai — Literatūra — Summary — Rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; E.Gudavičius; J.Žiugžda; Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography; Mokslas / Science.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnyga apie istoriją ir istorikus Matricos nelaisvėje. Jos puslapiuose pasakojama, kaip veikė istorinę tikrovę sovietmečiu simuliuojantys mechanizmai, kokius Lietuvos praeities siužetus ir laikotarpius pastarųjų veikla išdarkė labiausiai, kurie istorikai ideologinio preso smūgių akivaizdoje palūžo, o kurie išdrįso nemeluoti. Matricos nelaisvėje. Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944–1985) suteikia galimybę žengti žingsnį į netolimą, bet prieštaringą, tamsią, kupiną neatsakytų klausimų ir keliančią daug aistrų praeitį. Su šia knyga galima leistis į rizikingą intelektualinę avantiūrą – kelionėn po tikrovės dykumą, kuri vis dar čia pat.Reikšminiai žodžiai: Sovietinė Lietuva; Istorijos mokslas; Istoriografija; Sovietų Lietuvos istoriografija; Lietuvos istorija; Lietuvos komunistų partijos komitetas; Matrica; J.Žiugžda; E.Gudavičius; A.Sniečkus; Istorijos institutas; Soviet Lithuanian historiography; Lithuanian history; Central Commitee of Comunist party of Lithuania; Matrix; J.Žiugžda; E.Gudavičius; A.Sniečkus; Institute of History.

ENIn Lithuanian tradition of history science the academic auto-reflection of the earlier researchers is still a rarity, while the phenomenon of Soviet Lithuanian historiography is still to be closely analysed. Therefore, it was necessary for the historians' establishment, which appeared in Lithuania after 1990 and the general public to examine texts by Soviet researchers in order to get a picture of the recent experience and the forms of the present it created. Attempts are made by the author of the book "Imprisoned within the Matrix: Soviet Lithuanian Historiography (1944-1985)" to discuss Soviet-time Lithuanian historiography from an axiological and phenomenological perspective employing the latest Western and post-Soviet research and information provided by numerous archival documents and oral history. The book consists of five parts. Part one "The Rules of the Game in the Matrix: A Characteristics of Historiography" defines the place and role of history science in the Soviet state and society. The institutions, which formed official historic discourse of that time and ensured its vitality, are discussed, and the working methods, which allowed historians to simulate a reconstruction of Lithuania’s past, are described. A typology of the most important "mistakes" and "heresy" of a methodological and ideological character, which destroyed official discourse, is suggested. Part two "Formation of Masks" analyses the ideological-methodological tension and critical campaigns, which built up in the historians' establishment between 1944 and 1956, presents the persons who caused it and discusses the causes, which conditioned the tension. In part three "ThE Matrix Reloaded: The Development of Official Discourse" the post-Stalinist period between 1957 and 1985 and the process, which took place, are discussed in the same way.Part four "Historical Syntheses: the Expression of the Simulation of Thinking and Search for Alternatives" analyses academic works of Lithuanian history. Two elements of historical syntheses, those of time and space models, are given most attention. Besides these texts, which reflected Lithuania's history and falsified it at the same time, few attempts were taken by historians to search for alternatives for official images of Lithuanian history. In part five "The (R)Evolutions of the Matrix: Alternatives to Research into Feudalism" cases of creative application of the ideas of Carl Marx and Friedrich Engels in Soviet Lithuanian historiography are analysed. These five steps - five parts of the book - recreate a collective picture of the historians' establishment who worked under very complicated conditions. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955656685
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21706
Updated:
2020-12-03 20:55:44
Metrics:
Views: 107    Downloads: 4
Export: