Sovietmečio istoriografija: užsienio autorių tyrinėjimai ir interpretacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietmečio istoriografija: užsienio autorių tyrinėjimai ir interpretacijos
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2003/2, p. 91-106
Keywords:
LT
20 amžius; Istoriografija / Historiography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos trys labiausiai paplitusios istoriografinės kryptys Vakarų sovietologijoje: totalitarinė, revizionistinė ir post-revizionistė. Totalitarinė kryptis formavosi drauge su antrojo karo pabaiga ir šaltojo karo pradžia. Neatsitikitinai ji vadinama politologine kryptimi, nes jai priklauso tokie autoriai kaip Merle Fainsod, Hannah Arendt, Zbigniew Brzezinski, Richard Pipes. Viena esminių totalitarinės krypties idėjų yra mintis apie ideologinį totalitarinės sistemos vientisumą. Vertindami komunistinę sistemą kaip jėgos telkimą ir išlaikymą, totalitaristai savo tyrinėjimuose didžiausią dėmesį skiria valdžios, kontrolės instrumentų bei jėgos struktūrų analizei. Tuo tarpu revizionistų nuomone, stalinizmas nebuvo loginė leninizmo, socialistinės revoliucijos ar komunistinės ideologijos pasekmė, bet veikiau specifinis fenomenas. Vienas pirmųjų revizionistų, istorikas Robert C. Tucker, teigė, kad sociopolitiniu požiūriu stalinizmas turi būti traktuojamas kaip nauja epocha, t.y., laikotarpis su savo paties pradžia, pabaiga ir įvykių logika. Revizionistų studijose svarbią vietą užima ne tik stalinistinė diktatūra ir jos genezė, bet ir Stalino bei Lenino asmenybės. Post-revizionistinė istoriografinė kryptis Vakarų sovietologijoje pradėjo formuotis devintojo dešimtmečio pradžioje. Šios krypties atstovai ypatingai didelę reikšmę teikia ideologijai, jos įtakai ir raiškai kasdieniame gyvenime. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); LSRS; Sovietmečio istoriografija; Revizionistinė istoriografija; Istoriografija.

ENThe article gives an overview of the three most popular historiography directions in Western Sovietology: totalitarian, revisionist and post-revisionist. The totalitarian direction was formed along with the end of the second war and the beginning of the Cold War. It is no accident that it is referred to as a political science direction because such authors as Merle Fainsod, Hannah Arendt, Zbigniew Brzezinski and Richard Pipes belong thereto. One of the essential ideas of the totalitarian direction is that of ideological integrity of the totalitarian system. Treating the Communist system as concentration and maintenance of power, in their studies totalitarists focused on analysis of power and control instruments and power structures. At the same time according to revisionists, Stalinism was not a logical consequence of Leninism, socialist revolution or Communist ideology but rather a specific phenomenon. One of the first revisionists, the historian Robert C. Tucker claimed that socio-politically Stalinism must be treated as a new epoch, i.e. a period with its own beginning and end and logic of events. Revisionist studies focus not only on Stalinist dictatorship and its genesis but also personalities of Stalin and Lenin. The post-revisionist historiography direction in Western Sovietology started to form at the beginning of the 1980s. Representatives of this direction mainly focus on ideology, its influence on and manifestations in daily life.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3524
Updated:
2018-12-17 11:09:05
Metrics:
Views: 78    Downloads: 43
Export: