Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje
Alternative Title:
Peculiarities of the Sovietisation of Historical Memory in Lithuania
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2005, Nr. 9, p. 370-373
Keywords:
LT
1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių būdų lietuvių tautos identitetui pakeisti buvo istorinės sąmonės transformavimas, sukuriant naują Lietuvos istorijos interpretaciją. Keletą dešimtmečių panaudojant visas tuo metu įmanomas priemones masinei sąmonei veikti, diegta Lietuvos istorijos versija paliko pakankamai gilų pėdsaką mūsų kolektyvinėje atmintyje. Kadangi tuo laiku suformuoti stereotipai nesąmoningai tebeveikia ir šiuolaikinius istorikų tyrimus, tai jų geresnis įsisąmoninimas ir kritiška analizė galbūt padėtų geriau nuo jų išsivaduoti. Tad autorius straipsnį ir skiria šios problemos svarstymui, sovietmečiu suformuotos istorinės sąmonės klostymosi istorijai bei dar ir šiandien egzistuojančių tokių stereotipų atskleidimui.Reikšminiai žodžiai: Istorinė atmintis; Istorinė sąmonė; Sovietizacija; Tautinis identitetas; Sovietinė Lietuva.

ENOne of the main ways to change the identity of the Lithuanian nation was the transformation of historical conscious while creating a new interpretation of the Lithuanian history. The Lithuanian national conscious was under impact for several decades. The imposed version of the history of Lithuania left quite a deep trace in our collective conscious. As the stereotypes formed during that period continue to influence activities of contemporary historians, a better historical perception and critical analysis of those stereotypes might help get rid of them. Thus the article is aimed to discuss the above-mentioned problem, the historical conscious formed during the Soviet period and to reveal the stereotypes which exist nowadays.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3544
Updated:
2021-02-22 22:49:28
Metrics:
Views: 68    Downloads: 36
Export: