Lietuvos idėja "Aušroje"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos idėja "Aušroje"
Alternative Title:
Idea of Lithuania in the newspaper "Auszra"
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2013, t. 15, p. 271-292
Keywords:
LT
Aušra; Lietuvos idėja.
EN
Auszra; Idea of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami laikraštyje „Aušra“ suformuluoti esminiai ideologiniai postulatai. Šis leidinys dažnai vadintas žurnalu, spausdintas Prūsijoje, bet skirtas lietuviams, gyvenusiems Rusijos imperijoje. Straipsnyje siekiama dekonstruoti tai, ką kiek metaforiškai galima pavadinti „Lietuvos idėja“. Teigiama, kad „Aušroje“ suformuluota programa atitiko daugelį esminių nacionalizmo ideologijos postulatų. Tautos branduolį sudaro lietuvių kalbą ir žodinę tradiciją išsaugoję valstiečiai bei tautiškai susipratusi inteligentija. Dalis „Aušros“ autorių vis dar tikėjosi „grąžinti“ lenkiškai kalbančią bajoriją lietuvių tautai. Atsiribojimas nuo lenkiškumo tapo svarbiausia lietuviškos tautinės tapatybės išgryninimo užduotimi. Laikraščio puslapiuose atsirado ir pirmųjų antisemitizmo apraiškų, tačiau jos buvo pavienės. Kritika imperinei valdžiai nebuvo dažna. Dalis aušrininkų tikėjosi, kad imperinė valdžia parems lietuvius prieš savo pagrindinį priešininką – lenkus. Net apytikrių geografinių Lietuvos ribų neapibrėžimas, aiškaus apsisprendimo dėl lietuvių tautinės veiklos centro nebuvimas (Kaunas vs Vilnius) ir vis pasikartojantis lojalumo imperinei valdžiai deklaravimas rodo, kad „Aušros“ puslapiuose dar nebuvo suformuluota politinės nepriklausomybės programa. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle presents major ideological postulates of the newspaper "Auszra", which was often called a magazine and which was published in Prussia, but aimed at Lithuanians in the Russian Empire. I generalize those postulates under the term "Idea of Lithuania". The article claims that "Auszra" embraced the majority of fundamental postulates characteristic of ethno-nationalism. The foundation of the Lithuanian linguistic community was comprised of peasants and intelligentsia. Part of "Auszra’s" editors fostered the hope that the Polish speaking nobility would be successfully returned to the Lithuanian nation. Dissociation from Polishness became the most important task in cleansing national Lithuanian identity. Certain minute anti-Semitic manifestations appeared on the newspaper pages, but those were isolated cases. Criticism of the Russian government was not frequent. Some of the editors anticipated that the imperial authorities would support Lithuanians against their common foe, the Poles. Even such things as lack of demarcation of national boundaries, indecisiveness in selection of a center for national Lithuanian activities (Kaunas vs Vilnius), and reiteration of loyalty to the imperial authorities, all attest that there was no program of political independence formulated on pages of "Auszra" as yet. [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52379
Updated:
2017-11-19 14:52:09
Metrics:
Views: 39    Downloads: 31
Export: