Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete 1922-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete 1922-1940 metais
Alternative Title:
The Study of history at Vytautas Magnus University1922-1940
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2004.
Pages:
325 p
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography; Kultūros istorija / Cultural history; Mokslas / Science; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Teisės istorija / History of law; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTAutorius siekė ištirti nepriklausomos Lietuvos istorikų mokslinę, pedagoginę ir organizacinę veiklą, jų pažiūras ir paieškas Lietuvos ir visuotinės istorijos srityje, šių paieškų rezultatus ir reikšmę. Tyrimo tikslas – objektyviai nušviesti istorikų paruošimo Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universitete sistemą, rūpimo laikotarpio istorikų mokslinius pasiekimus. Knygoje aptariamos istorijos studijų Lietuvos universitete organizavimas, dėstymo formos ir struktūra. Pristatoma istorikų dėstytojų ir studentų pasaulėžiūra, jų tarpusavio santykiai, profesorių ir kitų universiteto dėstytojų pedagoginė praktika. Kritiškai įvertinamos šalies istorikų teorinės ir metodologinės nuostatos, diskusijos universitete ir spaudoje apie istorijos mokslo paskirtį. Nustatoma ano meto mokslinių tyrinėjimų reikšmė ir vieta Lietuvos istorijos mokslo raidoje. Nušviečiama šalies istorijos tautinės koncepcijos genezė.Reikšminiai žodžiai: Universitetai; Vytauto Didžiojo universitetas; Istorijos mokslas; Teologijos-filosofijos fakultetas; Humanitarinių mokslų fakultetas; Socialinė-ekonominė istorija; Kultūros istorija; Lietuvos politinė istorija; Lietuvos teisės istorija; Istoriografija.

ENThe author seeks to investigate historical studies, pedagogy and organisational activity of independent Lithuania, their attitudes and insights in the field of Lithuanian and social history, the results of this enquiry and their significance. The aim of the research is to highlight the education of historians in the system at the University of Lithuania (called Vytautas Magnus since 1930), providing the achievements of the historians of the time. The book discusses the organisation of history studies at the University of Lithuania, the form and structure of the teaching. It presents the world view of the lecturers and students, their interrelations and the practice of the professors and other lecturers at the university. The rules of the country’s historians’ theory and practice, discussions at the university and in the press about the purpose of historical research, are critically evaluated. The significance and place in the development of Lithuania’s historical studies of that year’s academic research is established. The genesis of the country’s concept of national history is emphasised.

ISBN:
5415017143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5996
Updated:
2013-04-28 16:20:39
Metrics:
Views: 74
Export: