Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etniškumas ir imigracija Lietuvoje sovietmečiu: tarp vaizdinių ir istorinės užmaršties
Alternative Title:
Ethnicity and immigration to the soviet Lithuania: between images and historical forgetfulness
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2013, Nr. 2, p. 83-100. Migracija ir etniškumas. Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės
Keywords:
LT
Etninės grupės; Etniškumas; Gyventojų surašymai; Imigracija; Rusai.
EN
Ethnic groups; Ethnicity; Immigration; Population censuses; Russians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami imigracijos į Lietuvą sovietmečiu vaizdinių susiformavimo priežastys ir pagrįstumas. Atskleidžiama, kodėl svarbu neapsiriboti iki šiol atliktų tyrimų rezultatais, bet pabrėžti skirtumą tarp vaizdinių, kurie susiformavo dėl Sovietų Sąjungos nacionalinės politikos principų ir kitų istorinių veiksnių ir kurie lėmė Lietuvos visuomenės etninės struktūros kaitą po Antrojo pasaulinio karo, nors buvo sąmoningai sovietinių valdžios institucijų nutylimi ir pamerkiami užmarščiai. Apsiribojama vaizdinių, kuriems susiformuoti padėjo Sovietų Sąjungos visuotinių gyventojų surašymų duomenų ir pokario lietuvių visuomenės trauminės atminties sklaida, analize. Konstatuojama, kad sovietmečio imigrantai sudarė lojalią režimui, tačiau nevienalytę socialiniais ir kultūriniais požymiais gyventojų grupę. Rusai sudarė ne tik didžiausią jų dalį, bet kartu buvo istorinė Lietuvos etninė grupė, kurios nariai pasižymėjo tapatumo ir istorinės atminties skirtumais. Šie skirtumai nebuvo toleruojami sovietmečiu, o tai smarkiai lėmė rusų vaizdinį visuomenėje. Daroma išvada, kad vertinant sovietmečio imigraciją svarbu įvertinti šio proceso pasekmes šiuolaikinei Lietuvos visuomenei ir jos socialinei struktūrai. Šio laikotarpio imigrantai ir jų palikuonys – žmonės, prisidedantys prie Lietuvos socialinės raidos. Jų veikla apima sritis nuo aukščiausių valstybės institucijų ir profesionalaus meno iki pramogų verslo bei talentų šou. [Iš leidinio]

ENArticle analyses what were the main causes that had influenced image of immigration process to Lithuania during all the Soviet period. It is appointed that an important difference should be done between images which were constructed by the national politics of the Soviet Union from 1920s to 1980s on the one hand and reasons that caused a numerous changes in ethnic structure of Lithuania after the Second World War, but were unknown for population masses because of the Soviet authorities intention to create a new society on the other hand. Images that were inspired by the data of population censuses as well as traumatic memory of Lithuania society are the main object of analysis. It is also concluded in the article that Russians who made up the biggest part of immigrants did not constituted at the same time homogeneous group of inhabitants by social and cultural markers. On the contrary, they represented historical ethnic group in Lithuania consisting of members of different historical memory and traditions. All these differences were not tolerated by the Soviet regime from 1940s. That is why there is reason to talk about sovietisation not only of Lithuanian society, but population of so called Old Russians too. Otherwise immigrants of the Soviet period could be seen as homogenous group by social markers too. It is also important that they and their descendents are members of modern Lithuania society. They are involved in different spheres of employment starting from activity in governmental institutions and professional art and ending show business and etc. [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52770
Updated:
2021-03-17 17:10:07
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: