Naujo diskurso link per konjunktūrų barjerus : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujo diskurso link per konjunktūrų barjerus: recenzija
Alternative Title:
Toward a new discourse through barriers of conjuncture
In the Journal:
Kultūros barai. 2002, Nr. 10, p. 86-88
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Edvardas Gudavičius; Istorijos mokslas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Lietuvos istorija; Lietuvos istorijos diskursas; Straipsnių rinkinys.
EN
Collection of articles; Discourse of Lithuania history; Edvardas Gudavičius; Grand Duchy of Lithuania; Historical science; The History of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamas Alfredo Bumblausko ir Rimvydo Petrausko sudarytas Edvardo Gudavičiaus tekstų rinkinys „Lietuvos Europėjimo kelias: istorinės studijos“ (Vilnius, 2002). Knygoje sudėti gana skirtingi Edvardo Gudavičiaus tekstai, kuriuos į darnią visumą jungia idėja, kad Lietuvos istorijos specifiką nulėmė individualios nuosavybės santykių modelis, nukreipęs jos visuomenę Vakarų Europos, o ne Rytų civilizacijos keliu. Nepaisant tekstų perspausdinimo, rinkinys yra reikšminga ir konceptuali tezė Lietuvos istorijos moksle. Knygoje išryškėja kelios svarbios Gudavičiaus suformuotos novacijos Lietuvos istoriografijoje: 1) pagrindinio ir šalutinio istorijos kelių koncepcija, 2) civilizacinių Europos regionų, Vidurio Europos genezės ir raidos modelis, 3) Lietuvos kaip ryčiausios Vidurio Europos šalies ir todėl – vėluojančio istorijos fenomeno teorija, 4) „Pastumtos kortų kaladės dėsnis“. Šiuos konceptus reikia laikyti Gudavičiaus konstruojamo vaizdinio atramos taškais, kuriais jis išvedė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinės problematikos tyrimų sferą į Europos ir net pasaulio istorijos kontekstus. Šiek tiek trūksta rinkinio išbaigtumo, kurį būtų užpildęs ir kitų svarbių Gudavičiaus tekstų įtraukimas. Tačiau tai nesumenkina sudarytojų ir pačios knygos vertės, o tokio leidinio poreikis buvo juntamas jau seniai. Gudavičiaus novatoriškas diskursas patyrė sovietmečiu ir šiuo metu patiria įvairių „konjunktūrinių barjerų“, todėl šio rinkinio atsiradimas turėtų prisidės prie jo sklaidos.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
  • Lietuvos europėjimo keliais : istorinės studijos / Edvardas Gudavičius ; sudarė Rimvydas Petrauskas, Alfredas Bumblauskas. Vilnius : Aidai, 2002. 384 p.
  • Matricos nelaisvėje : sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985) / Aurimas Švedas. Vilnius : Aidai, 2009. 335 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48630
Updated:
2018-12-17 11:07:59
Metrics:
Views: 35    Downloads: 3
Export: