Lietuvos europėjimo keliais : istorinės studijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2002.
Pages:
384 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmės vietoje — Naujoji Europa — Europa ir Lietuva kultūros ir civilizacijos tipologijų požiūriu — „Pastumtos kortų kaladės“ dėsnis — Lietuvių tautos ankstyvieji amžiai: laimėjimai ir praradimai — „Lietuvos“ vardas XI-XII a. I pusės šaltiniuose — Baltų alodo raida — Baltų alodo paveldėjimas ir disponavimas juo — Aukščiausia žemės nuosavybė „barbarinėje“ Lietuvoje — Apie vadinamąją „diarchiją“ Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje — Lietuvos valstybės struktūra Gedimino laikais — Šlėktų atsiskyrimas nuo bajorų Lietuvoje XVI a. (1. Bajorų luomo susidarymas XV a.) — Šlėktų atsiskyrimas nuo bajorų Lietuvoje XVI a. (2. Dėl XVI a. privilegijuotųjų ir „neprivilegijuotųjų“ bajorų) — Kas buvo XVI amžiaus bajorija? — Bajoriškoji lietuvių tauta ir Didžioji Lietuvos Kunigaikštija — Kultūrinio Lietuvos elito atsiradimo sąlygos — Lenkų kultūrinio fenomeno užuomazga Lietuvoje — Lenkijos vaidmuo europeizuojantis Lietuvai — Iš Lietuvos pedagogikos istorijos — Jogaila — Ar lengva apibūdinti Vytautą Didįjį — Vytautas kaip Europos dinastas — Albertas Goštautas — Jonas Chodkevičius — Šv. Brunono misija — Priartėjant prie tolimos ir miglotos epochos — Mindaugo karūnacija — Krėvos sutarties teisinė esmė — Krėvos sutarties faktinė esmė — Lietuvos krikščionybės priėmimo politinė problema — Žalgirio operacija ir Vytauto rizika — Vasario 16-oji — Kovo 11-oji — Sudarytojų pastabos — Santrumpų sąrašas — Rodyklės.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Reviews:
Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2001, Nr. 10, p. 86-88
Summary / Abstract:

LTRinktinę sudaro įvairiu metu rašyti, į penkis konceptualius skyrius suskirstyti Lietuvos istorijai skirti tekstai, kuriuos vienija idėja, kad Lietuvos istorijos specifiką nulėmė individualios nuosavybės santykių modelis, nukreipęs Lietuvą Vakarų Europos, o ne Rytų civilizacijų keliu. Pirmajame skyriuje “Lietuva ir Europa” Lietuva ir Europa aptariama civilizacijos tipologijų požiūriu, nagrinėjama Lietuvos priešistorė, Lietuvos vardas XI-XII amžių pirmosios pusės šaltiniuose. Skyriuje “Visuomenė” parodoma baltų alodo raida, paveldėjimas ir disponavimas juo , Lietuvos valstybės struktūra Gedimino laikais, šlėktų atsiskyrimas nuo bajorų Lietuvoje XVI amžiuje, bajorų luomo susidarymas XV amžiuje. Skyriuje “Kultūra” nagrinėjamos kultūrinio Lietuvos elito atsiradimo sąlygos, lenkų kultūrinio fenomeno užuomazgos Lietuvoje, Lenkijos vaidmuo Lietuvai europeizuojantis. Skyriuje “Asmenybės” analizuojama Jogailos, Vytauto Didžiojo, Alberto Goštauto, Jono Chodkevičiaus gyvenimas ir veikla. Skyriuje “Lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai” aptariami esmingiausi Lietuvos istorijai momentai: Šv. Brunono misija, Mindaugo karūnacija, aptariama Krėvos sutarties teisinė ir faktinė reikšmė, krikščionybės priėmimas Lietuvoje, Žalgirio mūšis, Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji . Rinktinę sudarančius tekstus vienija vėluojančio istorijos fenomeno teorija, kuri grindžiama faktu, kad Lietuva yra ryčiausia Vidurio Europos šalis, labiausiai periferinis Europos regionas, bet vis dėlto ji yra Vakarų civilizacijos istoriniame kelyje.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinė sistema; Visuomenės struktūra; Valdovo institucija; Raštinės; Kultūrinis elitas; Politinė unija; Katalikų bažnyčia; The Grand Duchy of Lithuania; Political system; Social structure; Institution of ruler; Clerk offices; Cultural elite; Political union; The Catholic Church.

ENThe collection contains texts on Lithuania’s history, which fall into five conceptual chapters that have been written at a different time and are united by the idea that the specifics of Lithuania’s history has been determined by the model of individual property relations which directed Lithuania towards Western Europe rather than Eastern civilizations. The first chapter “Lithuania and Europe” discusses Lithuania and Europe from the point of view of civilisation typologies, explores the prehistory of Lithuania and the name of Lithuania in the sources of the 11th c. – the first half of the 12th c. The chapter “Society” shows the development of the Baltic allodium, its heritage and disposition, the structure of the State of Lithuania during the rule of Gediminas, separation of szlachta from noblemen in Lithuania in the 16th c. and the formation of the nobility class in the 15th c. The chapter “Culture” analyses the conditions of the appearance of the cultural Lithuanian elite, the beginning of the Polish cultural phenomenon in Lithuania and the role of Poland in the Europeanization process of Lithuania. The chapter “Personalities” investigates the life and works of Jogaila, Vytautas the Great, Albertas Goštautas, Jonas Chodkevičius. The chapter “Fatal events in Lithuania’s history” discusses the key milestones: the mission of St. Bruno, the coronation of Mindaugas, the legal and factual significance of the Union of Krewo, Christianization of Lithuania, the Battle of Grunwald, February 16 and March 11. The texts are united by the theory of a belated historical phenomenon, which is based on the fact that Lithuania is the easternmost country of Central Europe, the most peripheral European region, yet it stands on the historical road of Western civilization.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40064
Updated:
2022-02-10 20:43:22
Metrics:
Views: 307
Export: