Filosofija ir marksizmo-leninizmo diegimas Lietuvos aukštosiose mokyklose 1944-1947 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filosofija ir marksizmo-leninizmo diegimas Lietuvos aukštosiose mokyklose 1944-1947 metais
Alternative Title:
Philosophy and the implementation of Marxism-Leninism in Lithuania's higher education institutions from 1944 to 1947
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2021, t. 47, p. 62-81
Keywords:
LT
20 amžius; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokslas / Science.
EN
20th century; Marxism-Leninism; Soviet marxism; Soviet Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas sovietinio marksizmo (marksizmo-leninizmo) diegimas į Lietuvos aukštojo mokslo sistemą 1944–1947 m. Remiantis archyviniais šaltiniais ir esama istoriografija apžvelgiama aukštojo mokslo sistemos raida Lietuvoje pirmaisiais sovietinės okupacijos metais, marksizmo-leninizmo bei sovietinės ideologijos diegimas Vilniaus valstybiniame universitete, ideologinių tekstų vertimo, publikavimo ir diseminacijos klausimai. Sovietinio marksizmo diegimas Lietuvos aukštosiose mokyklose 1944–1945 m. buvo vykdomas forsuotai, chaotiškai, dėstymo organizavimas ir ideologinės literatūros parengimas vyko lėtai, trūko personalo ideologinių kursų dėstymui. Pirmiau marksizmo-leninizmo kaip dėstomo dalyko įdiegimo ir atidžios ideologinės kontrolės ėjo formalių institucijų sukūrimas. [Iš leidinio]

ENThe article examines the introduction of Soviet Marxism (Marxism-Leninism) into the Lithuanian higher education system in 1944–1947. Based on archival sources and existing historiography, this paper explores the development of the higher education system in Lithuania during the first years of the Soviet occupation, including the translation, publication, and dissemination of ideological texts. It is argued that the introduction of Soviet Marxism in Lithuanian higher education institutions in 1944–1945 was carried out in a forced and chaotic manner, the organization of teaching and the preparation of ideological literature was slow, and there was a lack of staff to teach ideological courses. First came the creation of formal institutions (departments, divisions, institutes), and only then a consistent introduction of Marxist-Leninist teachings and the implementation of ideological control. [From the publication]

DOI:
10.15388/LIS.2021.47.3
ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95649
Updated:
2022-06-21 20:58:48
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: