Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a
Alternative Title:
  • Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a
  • Visions of Europe and the quest for the Lithuanian identity in the 20th century
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2004.
Pages:
239 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Tapatybė; Tautinė tapatybė; Idėjų istorija; Identity; National identity; History of ideas.
Contents:
Įvadas: Lietuviškosios tapatybės fragmentai — 1. Basanavičius: neatmenama sava ir svetima Europa. Lietuviškumo krikščioniškasis nuopuolis. Lietuvių aukso amžius ir jo atspindžiai. Trakiška lietuvių kilmė ir Homero atmintis. Nepripažintas politiškumas, nepamatyta ateitis — 2. Basanavičiaus palikimas: tautinis religingumas. Tautos daktaras be politinių tikslų? Nesamo pasaulio grožis ir esamojo galia. Tautinis individas ir nesama Europa — 3. Milašius: žlunganti Europa ir „Šiaurės Atėnų“ viltis. Milašiaus mokslinės pranašystės? Iberiškoji lietuvių kilmė ir Šiaurės Atėnai. Naujojo pasaulio požymiai ir grėsmės. Kokia Lietuva kurioje Europoje? Milašiaus nepaveldėtas palikimas — 4. Atmestoji tapatybė: lenkiškasis lietuviškumas. Herbačiauskas: lenkiškumo vertės. Tautinis religingumas ir neįmanomas lenklietuviškumas. Naujasis tautiškumas ir dainuojančioji revoliucija. Atgauti lenkiškumą? „Bendrumo tapatybės“ kryptys — 5. Tapatybės kultūrinės vertikalės ir bendra Europa. Šalkauskio sintezė: Lietuva kaip kultūros projektas. „Vakarų“ ir „Rytų“ sintezės netapatumai. Lantanas: Europa ir katalikybės vertikalė. Netapati Lietuva Europoje? — 6. Sovietinis palikimas: liaudinės tautiškumo transformacijos.Sovietinė tapatybė: nuo tautos – „liaudies“ link. „Kultūros“ užuovėja: išskirtinumo tapatybės drama. Lietuviškumo kultūros gynyboje. Kultūros savimonė „anapus liaudies“ — 7. Naujoji Lietuva: imperinė tauta ar europinė parazitė? Sovietmečio paveldas: dvi Europos? Beresnevičius: Lietuvos politinis išskirtinumas. Europos „gelbėjimas“ ir nuostoliai. Nauja naujoji Roma: parazitinės tapatybės pavidalai — 8. Lietuva – Europos dalis, pėdsakas ar nuošalė? Kultūrinių išskirtinumų pavidalai. Grigas: tautinė dvasia prieš Europos „materialumą“. Rimtai apie lietuviškumo ideologijas. Vareikis: Europos silpnumas kaip moralinis iššūkis. Lietuviškoji dinozauro uodega: silpna stipri tapatybė — 9. Būti europiečiu? Europos Sąjungos jungtys... ...ir Europos pabaiga. Nykstančios/ryškėjančios Europos patirtys — Išvada: Lietuva „po Europos“ — Summary — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje aptariamos XX a. ryškiausios lietuviškosios tapatybės paieškų kryptys. Basanavičius, Šalkauskis, Milašius, Marcinkevičius, Beresnevičius brėžė lietuviškosios tapatybės laiką, ribojamą kultūrinio ir politinio išskirtinumo siekio, idėjos apie galingą civilizacinę praeitį ir dabarties nuopolį, vilties dinaminio atgimimo, suskaldančio sąstingyje panirusį blogąjį pasaulį, negalėjimo išsitekti dabartyje ir į neapibrėžtą ateitį nukreiptų atsinaujinimo svajų... Tvirtos tapatybės išsiilgusi ir aiškią Europos viziją susikūrusi Lietuva šiandien patenka į silpnos tapatybės europinę realybę. Jai atsiverianti Europa yra pasimetusi tarp senųjų idealų ir Europos Sąjungos sutarčių. Ar išgyvens Lietuva būklėje "po Europos"? Lietuviai iki šiol į save žvelgia, tikėdamiesi pamatyti Europos Šiaurės atėniečius, tačiau teišvysta dabartyje nerandančius vietos Senosios Europos tremtinius.

ENThe book discusses the most prominent directions in search of Lithuanian identity in the 20th c. Basanavičius, Šalkauskis, Milašius, Marcinkevičius and Beresnevičius outlined the time of Lithuanian identity limited with the aspiration for cultural and political exceptionality, the idea about powerful past of the civilisation and the recession of the present, the dynamic revival of hope, and the indefinite future. At present, Lithuania, who has longed for a firm identity and created a clear vision of Europe, faces the reality of weak European identity. The Europe it sees is lost between old ideals and EU treaties. Will Lithuania survive after “Europe”? So far, Lithuanians have hoped to see themselves as northern Athenians of Europe, however, the only thing they see is exiles of the old Europe unable to find their place in the present.

ISBN:
995565600X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47384
Updated:
2020-05-22 20:23:58
Metrics:
Views: 66    Downloads: 4
Export: