Recent trends in Lithuanian historiography

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Recent trends in Lithuanian historiography
In the Journal:
Lituanus. 2010, vol. 56, no. 4, p. 5-28
Keywords:
LT
20 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTNepaisant to, kad Lietuvos istorikai vengia būti vienaip ar kitaip klasifikuojami ar siejami su kokiomis mokyklomis, juos galima grupuoti pagal panašias metodologijas ir požiūrius į skirtingas eras. Jie taip pat gali būti grupuojami į tokias kategorijas kaip romantikai, kritikai, postmodernistai, revizionistai, postrevizionistai, marksistai ir naujosios kairės atstovai. Tikras Lietuvos istoriografijos lakmuso popierėlis yra rusų komunistų mentaliteto, prisotinusio istorikus sovietų okupacijos metu, likučių mastas. Sovietinės Lietuvos istorikai parašė daug ir originalių monografijų, bet nepalyginamai daugiau darbų pataikavo Maskvai nei bandė saugoti Lietuvos kultūrinę praeitį. Labiausiai inovatyvi ir daugiausia kritikuojama lietuvių istoriografijos kryptis yra postmodernistai. Istorija jie naudojasi tam, kad įsiterptų į dabarties visuomeninės problemų sritį. Nepaisant to, kad lietuviai priklauso NATO ir ES, jie gyvena Rusijos ekonominio ir energetinio intereso zonoje. Istoriškai Lietuvą supa trys didelės šalys – Lenkija, Vokietija ir Rusija. Jos turi daugiau istorikų, daugiau resursų ir labiau domisi Lietuvos istorija nei Vakarų istorikai. Vakariečiai, atrodo, yra labiau pasirengę priimti didelių valstybių istorijos interpretacijas. Iš visų istorikų grupių tiktai postmodernistai suvokia Lietuvą platesniame kontekste. Deja, Lietuvos istorikai, kurie stengiasi publikuoti tyrimus angliškai, pernelyg dažnai tampa blogo vertimo aukomis.Reikšminiai žodžiai: Istoriografinės srovės ir mokyklos; Lietuvių istoriografija; Nacionalizmas; Historiographical trends and schools; Lithuanian historiography; Lithuanian historiography, nationalism.

ENDespite the fact that Lithuanian historians avoid being classified in one way or another or related to other schools, they can be grouped according to similar methodologies and opinions in different eras. They can also be classified as romantics, critics, post-modernists, revisionists, post-revisionists, Marxists and representatives of the New Left. There is great number of Lithuanian historians with Soviet mentality, which they absorbed during the occupation period. Soviet historians wrote numerous and original monographs, however, many more works adhered to Moscow’s orders rather than tried to preserve the cultural past of Lithuania. Postmodernism is the most innovative and highly criticised direction in the Lithuanian historiography. Postmodernists use history to interfere into the field of current social issues. In spite of being NATO and EU member state, Lithuanians live in the region of economic and energetic interest of Russia. Historically, Lithuania is surrounded by three big states: Poland, Germany and Russia. These countries have more historians and resources and show deeper interest in the history of Lithuania than western historians. The latter tend to agree with historical interpretations provided by bigger states. From all groups of historians only postmodernists perceive Lithuania in a wider context. Unfortunately, Lithuanian historians, who publish their works in the English language, often fall victims to poor translation.

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29339
Updated:
2020-11-29 17:37:25
Metrics:
Views: 50
Export: