Komandinio darbo kompetencijų edukacinė diagnostika ir jų vystymo, rengiant slaugytojus, pagrindimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinio darbo kompetencijų edukacinė diagnostika ir jų vystymo, rengiant slaugytojus, pagrindimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
197 lap
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema: kokiomis multidisciplininėmis charakteristikomis pasižymi komandinio darbo fenomenas socialinių tyrimų požiūriu, ir kurios jų yra edukologijos tyrimų objektas? Kokie trikdžiai egzistuoja edukologijos požiūriu slaugytojų populiacijoje, realizuojant komandinio darbo kompetencijas? Kokie komandinio darbo kompetencijų vystymo edukaciniai poreikiai yra slaugytojų populiacijoje? Kokie esminai elementai sudaro curriculum. Tikslas: pagrįsti komandinio darbo kompetencijas kaip profesinės slaugytojų kompetencijos elementą bei diagnozuoti komandinio darbo kompetencijų raiškos ir vystymo trikdžius slaugytojų populiacijoje įvairių lygmenų sveikatos priežiūros organizacijose ir slaugos studijų curriculum turinyje. Metodai: mokslo šaltinių ir dokumentų analizė; apklausa raštu; kokybinė kontentinė analizė; testavimas, statistinė analizė. Imtis: 335 )1etapas); 94 komandos – 621 (2 etapas) Disertacinio tyrimo reikšmingi ir nauji mokslui rezultatai: suformuoti ir pagrįsti „Kompetencijos, kompetencijų ir veiklos sąveikos“ bei „Komandinio darbo kompetencijų ir profesinės kompetencijos jungties“teoriniai modeliai. Parengtas teorinis-hipotetinis komandinio darbo kompetencijų vystymo modelis edukologijos požiūriu. Parengti edukacinės diagnostikos rezultatų panaudojimo edukologijos erdvėje modeliai, atveriantys galimybes veiksmingiau realizuoti slaugytojų komandinio darbo kompetencijų vystymą ir plėtojimą individo ir organizacijos lygmenimis. Parengta slaugytojų profesinio ugdymo curriculum analizės ir indikatorių matrica, , leidžianti nustatyti curriculum sudarančių parametrų disproporcijas bei orientacijas į komandinio darbo kompetencijų vystymą. [Iš leidinio]

ENThe scientific problem: what features distinguish team work phenomenon from the perspective of social research, and which of these constitute an object of educational science research? What frictions persist in a population of nurses in realizing team work competences? What educational needs of developing team work competences there exist in a population of nurses? What key elements constitute a curriculum? The goal of the research is to justify team work competences as an element of professional competency of nurses and identify obstacles to articulation and development of team work competences in a population of nurses. Methods used: analysis of scientific sources and documents; written survey; qualitative content analysis; testing, statistical analysis. Sample size: 335 (1stage); 94 teams – 621 (2 stage). Significant and new results formulated in the dissertation thesis: the authors has formulated and justified theoretical models of “Interaction among competency, competencies, and activity” and “Link between team work competencies and professional competency”. The author has prepared a theoretical-hypothetical model of developing team work competencies from the perspective of educational science. The author has further prepared models of employing the results of educational diagnostics in educational science area, opening up opportunities to realize development of team work competences among nurses and its development on an individual and organizational level. The author has carried out analysis of professional education curriculum of nurses and prepared a matrix of indicators allowing to establish disproportions of parameters constituting a curriculum.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9323
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 87
Export: