Training of social-educational workers as empowerment to reduce the social exclusion in the society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Training of social-educational workers as empowerment to reduce the social exclusion in the society
In the Journal:
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos socialinės atskirties mažinimui bendruomenėje svarbios kompetencijos, padedančios spręsti socialinės atskirties bendruomenėje problemas. Sprendžiami šie probleminiai klausimai: Kokios kompetencijos yra svarbiausios kaip įgalinančios darbui bendruomenėje su į socialinę atskirtį patekusiais individais? Kaip galima užtikrinti efektyvų socialinio darbo kompetencijų vystymą rengiant socialinio darbo specialistus aukštojo mokslo sistemoje? Teorinėje straipsnio dalyje yra ne tik nagrinėjamos socialinių darbuotojų veiklai svarbios kompetencijos, bet ir atliekama tam tikrų edukacinių veiksnių, taip pat ir profesinės motyvacijos įtakos šių kompetencijų įvaldymui analizė. Empirinėje dalyje analizuojami tyrimo rezultatai, gauti apklausus 455 socioedukacinio darbo specialybių ketvirto kurso studentus iš Lietuvos, Baltarusijos ir Švedijos aukštųjų mokyklų. Konstatuojama, kad socialiniam darbui bendruomenėje ypač svarbios yra strateginė ir socialinė kompetencijos, kurių vystymąsi studijų procese sąlygoja atitinkami edukaciniai veiksniai: žinių ir praktinių įgūdžių įgijimas, gebėjimas integruoti žinias praktinėje veikloje, savo profesinio tinkamumo įvertinimas, vertybinių nuostatų kaita bei motyvacijos profesijai augimas. Motyvacijos profesijai raiškos įtaka kompetencijų įvaldymui yra labai svarbi, nes sustiprina savo profesinio tinkamumo suvokimą bei didina norą dirbti pagal pasirinktą profesiją, taip pat koreliuoja su vertybių bei tolerancijos raiška. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socioedukacinio darbo specialistai; Socialinė atskirtis; Socio-educational workers; Social exclusion.

ENThe article analyses competences that are of importance to reducing social exclusion in a community. The following problem issues are being solved: what competences are most important to enable work to be carried out in a community with its individuals who experience social exclusion? How is it possible to ensure effective development of social work competences when training specialists in social work in the system of higher education? The theoretical part of the article does not only deal with competences important to social workers but also analyses certain educational factors, as well as the impact of professional motivation on mastering these competences. The empirical part of the article analyses the results of the research obtained after 455 four-year students of the speciality of socioeducational work from Lithuanian, Belarusian and Swedish higher institutions had been surveyed. It is stated that strategic and social competences are of paramount significance to doing social work in a community and their development is determined by relative educational factors in the process of study: acquiring of knowledge and practical skills, the ability to integrate knowledge in a practical activity, evaluation of one’s professional suitability, a change in value-based principles and the increase in professional motivation. The impact of expression of professional motivation on mastering competences is of great importance because it strengthens perception of one’s professional suitability and increases the desire to work according to one’s profession, as well as it correlates with the expression of values and tolerance.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9894
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: