Kūno kultūros specialybės studentų sportinės veiklos motyvacija : refleksijų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kūno kultūros specialybės studentų sportinės veiklos motyvacija: refleksijų analizė
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2009, Nr. 12, p. 71-84
Keywords:
LT
Sporto motyvacija; Vidiniai ir išoriniai motyvai; Sportinė veikla; Content analizė.
EN
Sport motivation; Internal and external motives; Sporting activity; Content analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama motyvacija, kaip socialinis, kultūrinis ir edukacinis reiškinys, atskleidžiama jos reikšmė individo saviraiškai, apibendrinami sporto motyvacijos moksliniai tyrinėjimai, išryškinami motyvai ir tikslai, lemiantys sportinę raišką, vidiniai ir išoriniai veiksniai, darantys įtaką sporto praktikos motyvacijai ir universitetinių kūno kultūros studijų pasirinkimui. Taikant kokybinį tyrimą išsiaiškinta studentų sportinės veiklos tikslų ir apsisprendimo motyvų tipai, sportinės veiklos trukmė ir kryptingumas, motyvai, darantys įtaką sporto šakos ir kūno kultūros studijų pasirinkimui. Studentų refleksijos klausimas „Kodėl aš sportuoju ir pasirinkau studijuoti kūno kultūrą?“ atskleidė, jog sportinei veiklai kaip ugdymo(-si) veiksniui įtakos turi tiek vidiniai, tiek išoriniai motyvai, kurie daro poveikį visapusiškai asmenybės raidai, suponuoja sportinės veiklos trukmę ir kryptingumą – nuo sportinės veiklos pasirinkimo ir tikslų siekimo iki studijų, susijusių su kūno kultūra ir sportu, pasirinkimo bei profesinės karjeros siekį. [Iš leidinio]

ENArticle analyses motivation as a social, cultural and educational phenomenon, discloses its importance for the individual’s self-expression, generalises scientific researches into sport motivation, highlights motives and goals that determine sporting expression, internal and external factors which influence motivation for sporting practice and for the choice of university studies of physical education. Qualitative study was employed to find out the types of the goals of the students’ sporting activity and of resolve motives, duration and directiveness of the sporting activity, and the motives which influence the choice of the branch of sport and of physical education studies. The question given for students’ reflection, "Why do I go in for sports and why did I choose to study physical education?" disclosed that the sporting activity as a factor of (self-)education is influenced by both internal and external motives, which influence the personality’s versatile development, presuppose duration and directiveness of the sporting activity starting with the choice of the sporting activity and the endeavour of the goals and finishing with the choice of studies related to physical education and sport and the endeavour of professional career. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23967
Updated:
2018-12-17 12:37:11
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: