Bendrojo lavinimo mokykloje besimokančių vyresniųjų klasių mokinių sveikatos indikatorių raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo lavinimo mokykloje besimokančių vyresniųjų klasių mokinių sveikatos indikatorių raiška
Alternative Title:
Health indicators of students of senior grades of school of general education
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2005, Nr. 1, p. 79-94
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atsakoma į tyrimo problemos klausimą “Kaip pasireiškia vyresniųjų klasių mokinių sveikatos indikatoriai?” Tyrimo rezultatai atskleidė, jog: 1) dauguma mokinių sveikatos sampratą tapatina su sveikatos gyvensenos rodikliais; 2) išskiria mokymosi proceso turinio ir jo organizavimo aspektus kaip nuovargį sąlygojančias priežastis; 3) esminė geros mokinių savijautos mokykloje sąlyga – neformalus jų bendravimas su draugais; 4) daugumos apklaustųjų mokinių bendravimas su pedagogais yra formalus, apsiribojantis mokytojo ir mokinio vaidmens atlikimu; 5) namai yra pagrindinė vieta, kur mokiniai valgo ir renkantis maistą, šeima turi didesnę įtaką mokiniams nei mokykla; 6) tiriamieji yra menkai aktyvūs judėjimo atžvilgiu ir tik labai nedidelė jų dalis iš jų renkasi fizinio aktyvumo reikalaujančias veiklas; 7) tabako vartojimo paplitimas apklaustų mokinių tarpe nėra žymus ir dauguma moksleivių yra vartoję stiprius alkoholinius gėrimus daugiau nei vieną kartą; 8) daugumos mokinių dienos maisto racionas nėra mišrus – stokojama kai kurių maisto produktų grupių, kurios yra būtinos mokyklinio amžiaus vaikui, siekiant patenkinti visus jo organizmo poreikius bei užtikrinti darbingumo stabilumą; 9) mokinių sklaida atskirų dienotvarkės komponentų atžvilgiu nėra tolygi – tokių elementų, kaip laiko miegui, mitybai, poilsiui, rytinėms ir vakarinėms higienos procedūroms racionalus išdėstymas egzistuoja ne visų tiriamųjų tarpe. [Iš leidinio]

ENThe article answers the question of the research problem “What is the expression of health indicators of students of senior grades?” Results of the survey revealed the following: 1) the majority of students link the concept of health with indicators of healthy lifestyle; 2) highlight aspects of the learning process content and aspects of organisation as causes behind fatigue; 3) key condition for students’ good feelings at school – informal communication with friends; 4) communication of the majority of students with teachers is formal by teacher-student roles; 5) home is the main location where students eat and family has bigger influence upon choice of food than school; 6) participants of the research were not involved in active movement and merely a very small percentage of them opted for activities requiring physical activity; 7) the smoking rate among students is not big, while most of students have tried strong liquor on more than one occasion; 8) daily nutrition of most school students lack certain groups of products that are necessary for school-age persons to satisfy their needs and ensure stable working capacity; 9) some students do not have rational agendas with adequate time for sleep, nutrition, rest, morning and evening hygiene procedures.

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9677
Updated:
2021-03-04 09:26:50
Metrics:
Views: 20
Export: