A Cross-cultural validitation of the intergenerational tension questionnaire : the case of Llithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Cross-cultural validitation of the intergenerational tension questionnaire: the case of Llithuania
Alternative Title:
Tarpgeneracinės įtampos klausimyno tarpkultūrinė validacija: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 4 (58), p. 83-93
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work.
Summary / Abstract:

LTRyšiai tarp kartų yra plačiai analizuojamas reiškinys daugelyje socialinių mokslų disciplinų. Straipsnio tikslas yra ištirti tarpgeneracinės įtapos klausimyno psichometrines savybes ir loginės struktūros tinkamumą Lietuvos organizacijose. Straipsnyje pristatomi adaptuoto tarpgeneracinės įtapos klausimyno kai kurie tinkamumo Lietuvos kultūrai patikros aspektai – vidinė konsistencija ir faktorinė validacija, tarpgeneracinės įtampos ryšys su organizacijos klimatu ir komandiniu darbu. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad tarpgeneracinės įtampos klausimynas yra tinkamas matuoti tarpgeneracinę įtampą darbo aplinkoje, tačiau adaptuoto instrumento dimensinė struktūra tirtose Lietuvos organizacijose neatsikartojo. Gautų duomenų faktorių analizė leido išskirti 7 naujus faktorius, su kita, nei klausimyno autorės Teh pateikta, testo žingsnių struktūra. Galima teigti, kad tarpgeneracinė įtampa yra kompleksinis reiškinys, kuris sudaro vieningą visumą ir tyrimo procese galima naudoti ne tik pavienes dimensijas, bet ir bendrą (išvestinį) tarpgeneracinės įtampos indeksą, tenkinantį intervalų skalei keliamus reikalavimus. Pasitvirtino hipotezė, kad tarpgeneracinė įtampa gali įtakoti kitus procesus organizacijoje – percepcinius aplinkos vertinimus, bei komandinį darbą. Regresinės analizės rezultatai rodo sąlyginai mažesnį tarpgeneracinės įtakos poveikį komandiniam darbui, nei organizaciniam klimatui. Adaptuota lietuviška klausimyno galutinė versija gali būti naudojama įvertinti tarpgeneracinę įtampą darbo aplinkoje.Reikšminiai žodžiai: Faktorinė validacija; Komandinis darbas; Organizacijos klimatas; Tarpgeneracinė įtampa; Vidinė konsistencija; Factorial validity; Intergenerational tension; Internal consistency; Internal consitency; Organizational climate; Team work.

ENThe study provides evidence for the reliability and validity of the Intergenerational Tension Questionnaire (Teh, 2001; 2002). The research purposes were to examine the factorial validity, internal consistency of the Intergenerational Tension Questionnaire (Teh, 2002) and correlations with organisational climate and a team work. Study containing a total of 573 employees was performed in 3 different Lithuanian organisations. Participants completed three different tests: Intergenerational Tension Questionnaire (Teh, 2001; 2002). Organisational Climate Test (Merkys et al., 2005), Teampuls Test (Žydžiūnaitė, 2003; Dromantas and Merkys, 2004). Dimensionality of intergeneralional tension in Lithuanian sample did not repeat the same scaling. Results of the study supported the validity of the measure with other structure of factors. The intergenerational tension was also assessed using correlations with two other constructs: organisational climate and teamwork. The research showed that intergeneration tension correlates moderately with dimensions of organisational climate construct (most as was expected with its subscale 'relations among different age groups') and with dimensions of teamwork. The study illustrated issues highlighted in the literature regarding the use of assessment measures in cross-cultural settings. Research in more diverse populations (culturally and organisationally) is needed to further examine the general applicability of the questionnaire. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20097
Updated:
2016-12-12 16:07:46
Metrics:
Views: 42    Downloads: 3
Export: