Action learning and action research as a possibility to develop a teacher's modern competencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Action learning and action research as a possibility to develop a teacher's modern competencies
Alternative Title:
Mokymasis veikiant ir veiklos tobulinimo tyrimas-galimybės mokytojo šiuolaikinių kompetencijų plėtrai
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 4, p. 30-37
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTPedagogo darbe svarbus vaidmuo tenka perkeliamosioms kompetencijoms, todėl rengiant pedagogus būtina akcentuoti mokymąsi veikiant , pedagogo veiklos tyrimą ir savo veiklos vertinimą. Šio straipsnio tikslas- nustatyti, kokias kompetencijas įgyja pedagogas, pasitelkęs veiklos tobulinimo tyrimą. Straipsnis analizuoja šiuolaikinių mokytojo kompetencijų struktūrą, nagrinėja, kokias kompetencijas įgijo mokytojai, besimokantys studijų programoje „Pedagogika“, pagrįstoje veiklos tobulinimo tyrimu. Raktažodžiai tekste: mokytojo kompetencija, veiklos tyrimas, mokymasis veikiant. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojo kompetencijos; Veiklos tyrimas; Mokymasis veikiant.

ENTransferable qualifications play an important role in pedagogue activities, thus learning through doing needs to be stressed in pedagogue education, as well as pedagogue activity research and self-assessment. The purpose of this article is to identify competences acquired by pedagogues with the help of activity improvement research. The article analyzes the structure of modern pedagogue competencies, examines competences acquired by teachers studying in the study programme “Pedagogika” based on activity improvement research. Text keywords: teacher’s competence, activity research, learning through doing.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9441
Updated:
2018-12-17 11:40:32
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: