Apklausos instrumentų tarpkultūrinio perkėlimo metodologinės patirtys : Lietuvos kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apklausos instrumentų tarpkultūrinio perkėlimo metodologinės patirtys: Lietuvos kontekstas
Alternative Title:
Methodological practices of intercultural transfer of survey instruments: Lithuanian case
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 4, p. 348-356
Keywords:
LT
Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pabrėžiamas tarpkultūrinio palyginimo tyrimų vaidmuo fundamentalaus ir taikomojo mokslo bei socialinės praktikos požiūriu. Konstatuojamas tarpkultūrinio palyginimo tyrimų, grįstų masinėmis apklausomis raštu, gausėjimas įvairiose Lietuvos socialinių ir giminingų mokslų srityse. Klausimyno kalbinė adaptacija ir tarpkultūrinis perkėlimas yra svarbi tyrimo proceso dalis, tyrimų metodologijoje suvokiama kaip savarankiškas mokslinio nagrinėjimo objektas. Apžvelgiamas Lietuvos tyrėjų įdirbis perkeliant užsienyje sukurtus klausimynus ir išbandant juos mūsų šalies kultūros sąlygomis. Kritiškai aptariami kai kurie nekorektiški metodologiniai perkėlimai, sistemingai pasikartojantys Lietuvos socialinių tyrimų praktikoje. Remiantis konkrečių Lietuvoje atliktų tyrimų analize atskleidžiama, kaip paviršutiniškas požiūris į klausimyno adaptaciją ir tarpkultūrinį perkėlimą lemia potencialias mokslo klaidas ir „bias“ efektus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apklausos; Apklausos instrumentai; Apklausos instrumentų kalbinė adaptacija; Apklausos metodika; Matavimai; Metodologija; Skalės; Tarpkultūriniai tyrimai; Tarpkultūrinis perkėlimas; Vertimai; Intercultural studies; Intercultural transfer; Linguistic adaptation of survey instruments, intercultural transfer; Lithuania; Methodology; Scaling; Scles; Surveys; Translation.

ENThe article highlights the role of intercultural comparison in fundamental and applied sciences and in social practice. There is an increase of transcultural comparison research in Lithuania, based on surveys in social sciences and related areas. The authors show that translation and transcultural validation of a questionnaire is an important part of the research. In contemporary social research methodology it is perceived as an independent object of scientific investigation. Efforts of Lithuanian researchers to transfer and adapt questionnaires compiled by foreign researchers are shown. Critically reviewed and evaluated are examples of methodological transfer incorrectness, systematically repeated in Lithuanian social research practice. On the basis of specific studies conducted in Lithuania, it is demonstrated that a superficial attitude towards questionnaire translation and transcultural transfer is potentially leading to scientific errors and bias effects. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29820
Updated:
2020-04-07 15:40:48
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: