Evaluation of instrument of cross-cultural curriculum research: supporting validity and reliability

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of instrument of cross-cultural curriculum research: supporting validity and reliability
In the Book:
Citizenship Education : Europe and the World. London: CiCe Institute for Policy Studies in Education, 2006. P. 599-608
Keywords:
LT
Kybartai; Mažeikiai; Radviliškis; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta išsiaiškinti, kokios dalys turėtų sudaryti validų ir patikimą tarpkultūrinio išsilavinimo tyrimo instrumentą. Tyrimo tikslas yra įvertinti tokio instrumento psichometrines charakteristikas. Tyrimo instrumentas buvo pusiau struktūruotas klausimynas, kurį sudaro devyni diagnostiniai blokai: 1) asmeninės demografinės charakteristikos; 2) tarpkultūrinės žinios; 3) asmeninės charakteristikos; 4) vertybės; 5) asmeniniai gebėjimai; 6) požiūriai; 7) organizacinė politika; 8) tarpkultūrinė vadyba ir 9) kultūrinės kompetencijos kontinuumas. Tyrimo instrumentą sudaro 141 klausimas (straipsnyje pateikiamas išsamus klausimyno aprašymas). Imtį sudarė 133 mokytojai ir vadybininkai iš 6 Lietuvos miestų (Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Radviliškio apskrities, Mažeikių apskrities ir Kybartų). Anketų grįžtamumas buvo 66,5 %. Įvertinimo rezultatai leidžia teigti, kad šis instrumentas yra validus ir patikimas norint įvertinti tarpkultūrinį išsilavinimą, įskaitant a) organizacinę ir asmeninę kultūrinę kompetenciją, b) mokyklos kultūrinę politiką ir programos valdymą; c) asmenines (pvz., mokytojo) vertybes, bruožus, požiūrius ir žinias, kurios yra būtinos efektyviai tarpkultūrinei komunikacijai mokyklose. Neigiami klausimyno aspektai būtų jo sudėtingumas, dydis ir nepakankamai išvystyta dalis, susijusi su asmeninių gebėjimų vertinimu.

ENThe research aims define sections that should be involved in a valid and reliable instrument of researching intercultural education. The objective of the research is to evaluate psychometric characteristics of such instrument. The research was performed using semi-structural questionnaire consisting of nine diagnostic sections: 1) individual demographic characteristics; 2) intercultural knowledge; 3) individual characteristics; 4) values; 5) individual abilities; 6) attitudes; 7) organisational policy; 8) intercultural management; and 9) the continuum of cultural competency. The instrument of the research consists of 141 questions (the article delivers detailed description of the questionnaire). The research sample consisted of 133 teachers and managers from 6 Lithuanian towns (Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Radviliškio apskrities, Mažeikių apskrities ir Kybartų). The return rate was 66.5 percent. The results of the evaluation allow maintaining that this instrument is valid and reliable for evaluating intercultural education including a) organisational and individual cultural competence, b) cultural policy and program management of schools, and c) individual (e. g. teacher’s) values, features, attitudes, and knowledge necessary for intercultural communication at school. Negative features of the questionnaire are the following: the complexity, the extent, and insufficient developed of individual abilities’ section.

ISBN:
1-899764-66-6
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9429
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 20
Export: