Socialinio pedagogo profesinės adaptacijos kokybinė diagnostika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio pedagogo profesinės adaptacijos kokybinė diagnostika
Alternative Title:
Qualitative diagnostics of professional adaptation of a social pedagogue
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 76, p. 23-32
Summary / Abstract:

LTPateikiamo tyrimo tikslas – nustatyti socialinio pedagogo profesinės adaptacijos mokyklos bendruomenėje ypatumus. Kokybinės turinio (content) analizės rezultatai, kaip kokybinės diagnostikos išdava, išryškino veiksnius, kurie daro įtaką socialinio pedagogo profesinei adaptacijai mokykloje: mokyklos bendruomenės narių ir pačių socialinių pedagogų visavertė samprata apie savo veiklą, asmeninės specialisto savybės, darbo sąlygos, mokyklos bendruomenės supažindinimas su socialinio pedagogo funkcijomis, socialinio pedagogo veiklos kryptis, ryšių su bendruomene užsimezgimas bei šio specialisto gebėjimas „išgyventi“ darbinėje aplinkoje socialiniu ir psichologiniu požiūriu bei sugebėti kryptingai veikti. [Iš leidinio]

ENThe investigation presented aims at establishing peculiarities of professional adaptation of a social pedagogue to a school community. The results of the analysis of the qualitative content, as an outcome of qualitative diagnostics, through light on the factors, which exert an influence on professional adaptation of a social pedagogue at school: a full understanding of members of a school community and social pedagogues themselves about their activities, personal features of a specialist, working conditions, acquaintance of a school community with the functions to be performed by a social pedagogue, directions in the activity of a social pedagogue, establishing contacts with the community and the ability of this specialist to “survive” in the working environment form the social and psychological point of view and to be able to act purposefully.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8188
Updated:
2018-12-20 23:07:09
Metrics:
Views: 171    Downloads: 80
Export: