The Explicit teaching discourse as the expression of the contemporary teachers' competencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Explicit teaching discourse as the expression of the contemporary teachers' competencies
Alternative Title:
Šiuolaikinių mokytojo kompetencijų raiška mokymo diskurse
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 87, p. 42-48
Keywords:
LT
mokymas; mokytojo vaidmenys; mokytojo kompetencijos; mokymo diskursas.
EN
teaching; teacher's roles and competencies; teaching discourse.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvos mokytojų kompetencijos tyrimai išryškino, kad daugelis mokytojų, nors ir yra geri savo dalyko žinovai, neturi išplėtotų perkeliamųjų kompetencijų, ypač komunikacinės, informacijos valdymo ir tyrimo kompetencijų. Šis prieštaringumas atskleidžia vyraujančią tradicinę mokymo paradigmą, reproduktyvųjį mokymą, atsispindinčius profesinio diskurso turinyje. Straipsnyje keliama hipotezė, kad mokytojų teigiamos nuostatos plėtoti kompetencijas yra daugiau susijusios su teorinėmis žiniomis nei su jų nuosekliu taikymu praktinėje veikloje. [...] 70 Lietuvos gimnazijų mokytojų atsakė į atvirus klausimus ir pildė 30 pamokos stebėjimų protokolų, gautas duomenų masyvas buvo suskirstytas į 1641 teiginius. Tyrimo rezultatai atskleidė tam tikrus prieštaravimus. Atsakydami, kas svarbiausia mokymo veikloje, mokytojai daugiausia minėjo mokymosi paradigmą atspindinčias mokymo ir mokymosi strategijas, į mokinį nukreiptą mokymą, skirtą individualiam ir diferencijuotam mokymuisi skatinti. [...] Pamokų stebėjimo protokolai atskleidė priešingą tendenciją: mokytojai per pamoką, be teiginių, skirtų paaiškinti pamokos medžiagą, daugiausia formuluoja dviejų tipų teiginius: komandas ir pastabas, kurios rodo tradicinio, reproduktyvaus mokymo vyravimą. [...] Šios tendencijos leidžia teigti, kad nepakanka mokytojo deklaratyvių žinių apie mokymosi paradigmos reikalavimus, kad keistųsi praktinė veikla, kurią varžo dėl sparčios ugdymo kaitos atsirandantis nerimas, ypač egzaminų rezultatų perdėtas vertinimas. Ne vienas mokytojas tokiame fone stengiasi perteikti kuo daugiau informacijos, visiškai apribodamas ir savo, ir mokinių socialinės kompetencijos plėtros pamokoje galimybes. [Iš leidinio]

ENThe latest European and national documents on education monitoring point out the importance of learning paradigm. Still, the present day empirical research on Lithuanian teachers' competence thesaurus demonstrated the fact that though being perfect professionals, they lack transferable competencies, including communicative, information management and research competencies. This discrepancy clears out the existence of traditional, reproductive teaching paradigm dominance which is highlighted by the content of professional discourse. The hypothesis states that the teachers' positive attitude towards the development of competence thesaurus is more or less connected with teachers' professional theoretical knowledge, but is not fulfilled in their practice. Hypothesis is supported by the scientific literature analysis and the inquiry results interpretation of Lithuanian school-gymnasiums teachers. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17393
Updated:
2018-12-17 12:03:47
Metrics:
Views: 5
Export: