Internacionalizuotų studijų kokybės vertinimas : Socrates

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Internacionalizuotų studijų kokybės vertinimas: Socrates/Erasmus programos dalyvių patirtis
Alternative Title:
Quality assessment of internationalised studies : experience of Socrates/Erasmus programme participants
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2007, Nr. 4, p. 74-101
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos studijų internacionalizacijos pridedamosios vertės teorinės prielaidos studijuojančiųjų žinioms ir gebėjimams ugdyti šiandienos aukštojo mokslo sistemoje. Formuluojama prielaida, kad remiantis tarptautinių mainų dalyvių patirtį atskleidžiančiais tyrimais galima vertinti ir akademinių mainų vertę bei jų kokybę. Tokie tyrimai turėtų tapti sudėtine studijų kokybės vertinimo sistemos dalimi ir galėtų sėkmingai prisidėti prie aukštosios mokyklos internacionalizavimo kokybės vertinimo ir tobulinimo. Straipsnyje pateikiami Erasmus studentų, atstovaujančių 13 šalių, požiūrio į tarptautinės dimensijos studijų procese įtaką jų kompetencijų plėtotei. Erasmus studentų nuomonės tyrimas atskleidė: 1) studentų motyvus dalyvauti mainų programose; 2) studentų požiūrį į studijų internacionalizacijos pridedamąją vertę jų asmeniniam tobulėjimui bei dalykinių žinių ir įgūdžių ugdymuisi; 3) priežastis, kurias nurodė studentai, kodėl reikia internacionalizuoti aukštosios mokyklos studijas. Siekiant pagrįsti mainų programų dalyvių patirties tyrimų taikomąją vertę formuluojami aukštojo mokslo internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo kriterijai ir rodikliai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinės kompetencijos; Atviras mąstymas; Internacionalizuotos studijos; Internacionalizuotų studijų kokybė; Internacionalizuotų studijų lkriterijai; Internacionalizuotų studijų rodikliai; Socialiniai dalininkai; Tarpkultūrinės kompetencijos; Academic competencies; Open mindedness; Internationalised studies; quality of internationalised studies; Criteria of internationalised studies; Indicators of internationalised studies; Stakeholders; Intercultural competenciess.

ENThe article discusses theoretical preconditions of added value of internationalised studies for students knowledge and skills development in the area of professional training within the system of higher education. The premise is formulated that the value and quality of academic exchange is possible to assess grounding on the research into international exchange participants experience. Such kind of research should become an integral component of the system of study quality assessment and could contribute to quality assessment and development of higher education institution internationalisation. The article presents research results on ERASMUS students, representing 13 countries attitude to the impact of international dimension in studies on development of their competencies. The research into ERASMUS students views revealed: 1) students motives to experience internationalised studies; 2) students attitude concerning added value of internationalised studies for their personal development and acquisition of subject knowledge and skills; 3) reasons presented by students explaining the necessity to internationalise higher education. Aiming at validating the applied value of research into exchange students experiences for the value and quality assessment of international academic exchange, some criteria and indicators of quality assessment of higher education internationalisation are formulated. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17258
Updated:
2013-04-28 18:38:22
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: